Verduurzaming zorg vraagt om andere benadering

Het optimaliseren en verduurzamen van gebouwen, zoals in de commerciële vastgoedwereld gebeurt aan de hand van bijvoorbeeld certificering conform BREEAM, is voor zorginstellingen doorgaans ondoenlijk. Victor Pastoor, BREEAM-expert: ,,In de zorg bestaat zo’n diversiteit aan dienstverlening, dat er niet eenvoudig één allesomvattend keurmerk voor op te stellen is.”

„Hoe vergelijk je een röntgenafdeling die vanwege alle apparatuur een hoog elektriciteitsverbruik kent, met een afdeling psychologie die qua inrichting kan volstaan met passend meubilair?”, vraagt Pastoor zich hardop af.

Het verdienmodel voor verduurzaming op basis van internationale keurmerken is in de zorgsector niet vergelijkbaar met de commerciële vastgoedmarkt. „Voor beleggingsfondsen is het belangrijk aan te kunnen tonen dat ze werk maken van verduurzaming. Een internationaal keurmerk als BREEAM of GRESB stelt hen in staat investeerders te overtuigen”, stelt Pastoor. „Zorginstellingen worden gefinancierd door andere investeerders dan commercieel vastgoed. Je moet dan creatief zijn om een marktconform verdienmodel te vinden, anders wordt verduurzaming op basis van internationale keurmerken een niet rendabele kostenpost.”

Getalenteerd personeel
Ook in de VS zijn inmiddels meerdere pilots uitgevoerd met gezonde kantoorgebouwen op basis van een WELL-certificering. „Uit pilots bij kantoren blijkt dat bedrijven die een professionele omgeving bieden waar het prettig werken is, aan het langste eind trekken in de strijd om getalenteerd personeel op de arbeidsmarkt. Alle toppers wilden daar werken.” Opnieuw ligt de kwestie voor ziekenhuizen net iets anders. „Voor een patiënt in een ziekenhuis weegt die superspecialist die hem van zijn kwaal af helpt toch zwaarder dan de vraag of het gebouw gezond en duurzaam is“, zegt Pastoor.

Trias energetica
Toch bestaat er voor individuele maatregelen conform de aloude trias energetica – zo veel mogelijk energiebesparende maatregelen, zo veel mogelijk duurzame bronnen en fossiele brandstoffen alleen gebruiken met een zo hoog mogelijk rendement – wel degelijk een verdienmodel voor zorginstellingen. „Bovendien wordt in 2020 de bestaande energieprestatiecoëfficiënt voor nieuwbouw in de wetgeving vervangen door BENG, bijna-energieneutrale gebouwen“, aldus Pastoor. „Daar hangen ook indicatoren aan voor maximale energiebehoefte per jaar, maximaal fossiel energiegebruik en minimaal aandeel hernieuwbare energie.”

actueel
14-05-2018 08:05

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...