‘Vergeet BENG en kies voor ENG’

,,Laten we onszelf niet voor de gek houden. 2023 staat voor de deur en meer dan de helft van de kantoren voldoet niet aan nieuwe wet en regelgeving. Met de BENG-eisen voor nieuwbouw gaan we het milieu niet helpen en ook de klimaatdoelstellingen niet halen. De gebouwde omgeving, daar valt de grote winst te behalen met renovaties naar duurzame, energie-neutrale en gezonde kantoren. Wil je écht een steentje bijdragen aan het milieu, vergeet dan BENG en kies voor ENG.’’

Aan het woord is Sven Steps van Kernwaarde Groen. Hij reageert op het bericht dat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft medegedeeld dat op de bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend, de BENG-eisen van toepassing zijn. Na 2020 is het wettelijk verplicht om (bijna) energie-neutraal te bouwen, BENG dus. De energieprestaties worden uitgedrukt in drie indicatoren: de energiebehoefte, het primaire fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie. Steps: ,,Dit BENG-eisen pakket is alleen gericht op nieuwbouw. Nieuwe vierkante kantoormeters, toegevoegd aan de huidige markt. Wat mij betreft een druppel op een gloeiende plaat. Door het strengere beleid op de nieuwbouwmarkt worden er de komende periode aanzienlijk minder vierkante kantoormeters aan de markt toegevoegd door nieuwe opleveringen. In het aanbod van 2017 beslaat nog slechts twee procent uit een nieuwbouwkantoor, terwijl dit in 2008 nog veertien procent was. Twee procent van de markt komt in aanmerking om ‘bijna’ energie neutraal te worden, maar dan wel met minimale maatregelen.’’ Er is daarnaast sprake van een kantoorvoorraad van 43.000.000 vierkante meter, aldus Steps. die niet eens voldoet aan de wet- en regelgeving die eraan komt in 2023. ,,De eis lig op tafel om in 2023 alle kantoren op minimaal een energielabel C te hebben. Kantoren met een slechter label moeten worden verbeterd, voordat ze opnieuw verhuurd of verkocht mogen worden. Maar liefst 53 procent van de huidige voorraad voldoet hier dus niet aan. Bovendien is het zichtbaar dat het aantal verstrekte bouwvergunningen ten behoeve van nieuwe kantoorruimte in 2016 naar een dieptepunt is gedaald.’’ In 2016 is voor ongeveer 160.000 vierkante meter kantoorruimte een vergunning verstrekt. Ter vergelijking, in 2008 was dit aantal acht keer zo hoog, in 2010 nog vier. ,,Het ligt dus in de lijn der verwachting dat kwaliteitstoevoegingen de komende tijd hoofdzakelijk voort moeten komen uit renovaties in de bestaande voorraad’’, zegt Steps. ,,Juist in die bestaande voorraad mist iedere vorm van regulering of handvatten. Juist daar waar de richtlijnen hard nodig zijn om een grote slag te slaan is het nu, en ik citeer, ‘Tot nu toe zijn maatregelen aan bestaande gebouwen vrijwillig, BENG-eisen voor bestaande bouw zullen pas echt gaan spelen na 2020’.’’

actueel
26-02-2018 08:02

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...