Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting

De hoogte van de normbedragen in de VNG-modelverordening Voorzieningen huisvesting onderwijs vormt traditioneel de ‘bodem’ in de markt. Dit betekent sober en doelmatig bouwen, waarbij aan de eisen van het bouwbesluit kan worden voldaan. Daar gaat verandering in komen, want de VNG adviseert gemeenten om de bedragen eenmalig te verhogen met veertig procent.

De VNG concludeert dat de bestaande indexeringssystematiek (gebaseerd op indexreeksen van het CBS en de macro-economische verkenningen, red.) de werkelijke prijsontwikkeling niet goed heeft gevolgd. Daarom is een eenmalige verhoging noodzakelijk om te kunnen bouwen op het basisniveau. Gemeenten kunnen er vanuit gaan dat hiermee de normbedragen in hun verordening marktconform zijn.

Deze actualisering van de normbedragen betreft enerzijds aanpassing aan gestegen kosten en anderzijds gaat het om de vertaling van nieuw beleid met betrekking tot onder meer duurzaamheid. Het VNG-bestuur heeft opdracht gegeven te onderzoeken of voor deze laatste component in het kader van de financieel-bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk een gemeenten, compensatie door de rijksoverheid noodzakelijk is.

actueel
30-03-2018 10:03

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...