Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting

De hoogte van de normbedragen in de VNG-modelverordening Voorzieningen huisvesting onderwijs vormt traditioneel de ‘bodem’ in de markt. Dit betekent sober en doelmatig bouwen, waarbij aan de eisen van het bouwbesluit kan worden voldaan. Daar gaat verandering in komen, want de VNG adviseert gemeenten om de bedragen eenmalig te verhogen met veertig procent.

De VNG concludeert dat de bestaande indexeringssystematiek (gebaseerd op indexreeksen van het CBS en de macro-economische verkenningen, red.) de werkelijke prijsontwikkeling niet goed heeft gevolgd. Daarom is een eenmalige verhoging noodzakelijk om te kunnen bouwen op het basisniveau. Gemeenten kunnen er vanuit gaan dat hiermee de normbedragen in hun verordening marktconform zijn.

Deze actualisering van de normbedragen betreft enerzijds aanpassing aan gestegen kosten en anderzijds gaat het om de vertaling van nieuw beleid met betrekking tot onder meer duurzaamheid. Het VNG-bestuur heeft opdracht gegeven te onderzoeken of voor deze laatste component in het kader van de financieel-bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk een gemeenten, compensatie door de rijksoverheid noodzakelijk is.

actueel
30-03-2018 10:03

Best bekeken

Verbouwing stadhuis Apeldoorn aanbesteed

Duurzaamheid  is een belangrijk vertrekpunt voor de renovatie van het stadhuis van Apeldoorn. Aannemer BAM zet in haar aanpak in op hergebruik van materialen en toepassing van biobased nieuwe materialen. Zo wordt ook gekeken welke gedemonteerde gebouwonderdelen in het nieuwe ontwerp opnieuw ...

NIET GEBRUIKEN!

Het hygiëneconcept van schoonmaakbedrijf T-force is genomineerd voor de Overijssel Innovation Award 2005. T-force is gespecialiseerd in het reinigen van ruimten waar hygiëne een kritische factor is. De onderscheiding is in het leven geroepen door de provincie Overijssel. Peter Verheij van ...