Verkeer en vervoer zorgen voor grootste milieuschade

Het verkeer in Nederland zorgt voor de meeste schade aan het milieu, zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs berekend. Het gaat om € 12 miljard, circa 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp).  

De onderzoekers melden dit in de studie 'Monetaire milieuschade in Nederland', waarin het PBL de totale monetaire milieuschade als gevolg van de uitstoot van schadelijke stoffen in Nederland hebben berekend. Let wel: het gaat hier om berekeningen van 2015, toen de economie nog aan het opkrabbelen was uit de forse economische crisis.
Uit de berekeningen blijkt dat de meeste milieuschade wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer: ruim € 12 miljard schade. Alleen al de luchtvaart is goed voor € 3,5 miljard extra schade. Maar ook de sector landbouw (€ 6,5 miljard euro), industrie en raffinage (€ 4,5 miljard euro) en de energiesector (ruim € 4 miljard) veroorzaken aanzienlijke milieuschade. Met dit rapport in de hand pleit hoofdeconoom Kees Vendrik van Triodos Bank in een column in het Financieele Dagblad voor een steviger overheidsbeleid op het gebied van beprijzen. „Het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ gaat al decennia mee, maar de toepassing valt tegen. Om economie en ecologie in balans te brengen is een efficiëntere omgang met grondstoffen, materialen, producten en afval nodig. Beprijzing van milieuschade is het sleutelwoord.”

actueel
05-09-2018 09:09

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...