Verkeerde bezorging oorzaak van veel datalekken

De meeste datalekken bij de overheid ontstaan doordat post of e-mails naar de verkeerde persoon worden gestuurd of foutief worden bezorgd. Ook onbedoelde inzage van persoonsgegevens is een bron van datalekken. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bij 26 overheidsorganisaties.

Organisaties zijn verplicht om alle datalekken met persoonsgegevens in een register bij te houden. Op die manier wordt geleerde van datalekken en kunnen maatregelen worden
genomen. Volgens AP hebben veel overheidsinstellingen geen richtlijnen voor registratie waardoor structurele fouten lastig kunnen worden aangepakt. Fouten ontstaan bij overheidsinstellingen vooral door post, faxen of e-mails die niet bij de juiste persoon aankomen. Ook onbedoelde inzage van persoonsgegevens komt vaak voor, het gaat dan bijvoorbeeld om publicatie van persoonsgegevens op het intranet. Een derde oorzaak is verlies van apparaten als telefoons, laptops of tablets. AP heeft tips opgesteld die ervoor kunnen zorgen dat datalekken worden geregistreerd. Zo kunnen maatregelen worden genomen om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen. Het is belangrijk dat er een goede omschrijving van het lek wordt gegeven met daarbij ook de maatregelen die zijn genomen. Daarnaast moet worden gezorgd voor een overzichtelijke registratie met een helder formulier dat voor ambtenaren makkelijk in te vullen is. En last but not least: zorg voor een duidelijke handleiding met tips om datalekken te voorkomen.

actueel
16-04-2019 09:04

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...