‘Verleiden is beter dan gebieden’

Wie beschikt over een gezonde geest in een gezond lichaam, werkt makkelijker tot z’n 67e door, dan iemand voor wie dit niet geldt. Kun je er een medewerker op aanspreken als je ziet dat hij of zij de eigen gezondheid ondermijnt? Waar ligt de grens? ,,Voor werkgevers is dat soms een worsteling’’, aldus Ric Breteler, bedrijfsarts bij Arbo Unie. 

,,Als een medewerker die een gevaarlijke sport beoefent, elke maandag strompelend op het werk verschijnt en daardoor minder productief is, kun je hem daarop aanspreken. Wie te veel drinkt en daardoor vaker verzuimt, idem dito. Het wordt lastiger als je bijvoorbeeld vindt dat een medewerker te zwaar is of te veel rookt. Zeker zolang dit het functioneren niet aantoonbaar beïnvloedt en er geen medisch probleem manifest is. Dan is het eigenlijk jouw zaak niet.”

Toch zijn er volgens Breteler voor werkgevers diverse manieren om medewerkers de goede richting op te helpen. ,,Je kunt de randvoorwaarden voor gezond gedrag scheppen en erop proberen te sturen. Het kan al helpen als je zelf het goede voorbeeld geeft. Ook gezonde voeding in de bedrijfskantine, lunchwandelen en bedrijfssport kunnen bijdragen, maar daarmee ben je er nog niet. Vaak zie je bijvoorbeeld dat juist medewerkers die toch al veel bewegen, zich aansluiten bij een bedrijfsteam.’’

Dit neemt niet weg dat dergelijke activiteiten een signaalfunctie kunnen hebben voor anderen. Breteler: ,,Ons teamprogramma Polshoogte sluit daar bijvoorbeeld mooi bij aan. Daarbij krijgen medewerkers inzicht in hun eigen gedrag via een fitheidsband en stellen ze onder begeleiding van een vitaliteitscoach individueel en in teamverband gezondheidsdoelen. Die ze dan samen proberen te halen. Dat werkt heel stimulerend, ook onderling.’’

Het periodiek medisch onderzoek (PMO) ziet Breteler eveneens als een nuttig instrument om gezond gedrag onder medewerkers te bevorderen. ,,Daarin kun je ook onderdelen opnemen die de leefstijl van medewerkers in kaart brengen. Medewerkers krijgen aan de hand van zo’n PMO direct persoonlijk advies. Dat kun je verder uitbreiden met bijvoorbeeld de inzet van een vitaliteitscoach, die met elke medewerker een gesprek voert over hoe die zijn eigen vitaliteit gunstig kan beïnvloeden.’’

actueel
12-03-2018 08:03

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...