Verplichte aircokeuring goed voor energiebesparing

Sinds 2013 is er een verplichte aircokeuring voor gebouwen. Binnen de Europese richtlijn EPBD worden gebruikers en/of eigenaren van gebouwen gestimuleerd om energiemaatregelen te treffen. De aircokeuring omvat een vijfjaarlijkse keuring van een airconditioningsinstallatie door een gecertificeerd inspecteur. Gekeken wordt naar de prestaties van de koudeopwekker en naar de capaciteit, gelet op de koelbehoefte van het gebouw, de distributie en de afgifte van het airconditioningsysteem.

Het nominaal koelvermogen van 12 kW geldt als ondergrens van het totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau. Gebouwen met meerdere kleinere airco-installaties die gezamenlijk boven de 12 kW uitkomen, vallen daardoor ook onder de keuring. In principe vallen alle airconditioningsystemen die gebruikt worden voor comfortkoeling onder de regeling. Met uitzondering van verrijdbare airco’s. Dus ook WKO’s, stadskoeling, warmtepompen die gebruikt worden voor koeling e.d. Systemen die (vrijwel) volledig gebruikt worden voor proceskoeling vallen niet onder de keuring. De deskundige die de keuring uitvoert, verstrekt een concreet advies over mogelijke verbetering of vervanging van (delen van) het airconditioningsysteem en over alternatieve oplossingen indien het resultaat van de keuring daartoe aanleiding geeft. Er wordt gestreefd naar een kosteneffectieve keuring. De tijd voor het uitvoeren van de keuring hangt af van de omvang van de installatie en het aantal componenten. Als richtlijn wordt gehanteerd dat de kosten beperkt blijven tot tien procent van de jaarlijkse energiekosten.

19-12-2017 11:12

Best bekeken

Van flutmanagement naar fleetmanagement

We komen het nog veel tegen, wagenparkbeheerders die druk zijn met allerlei operationele taken. Met de poten in de modder noemen ze dat. Tankpassen beheren, dealeroffertes doorsturen naar de leasemaatschappij en groene kaarten aanvragen. Je kunt er erg druk mee zijn. En dan hebben we het nog niet ...

Het nieuwe werken: toen, nu en straks

Anno 2014 lijkt de hype van het nieuwe werken voorbij. Met een groeiende opvatting van het kantoor als plek voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden steeds meer vraagtekens gezet bij de thuiswerkplek. Het nieuwe werken maakt een verandering door, waarbij een nieuwe balans wordt gezocht ...