‘Verslimming’ voor overschot werkplekken

In tegenstelling tot veel berichten in de media is er een overdaad aan werkplekken op kantoren in Nederland en België. Zo’n 35 procent van de beschikbare bureaus en zelfs  meer dan veertig procent van de overlegruimten blijft tijdens kantooruren onbenut. Vooral de enorme toename van thuiswerkers is hier de oorzaak van. Thuiswerken kan het bedrijf én de werknemers echter ook veel opleveren.

„Met de uitkomsten willen wij de gebruikersfrustraties zeker niet bagatelliseren. De tegenstelling tussen de door ons geobjectiveerde beschikbaarheid en de beleving van gebruikers, dat een kantoor overvol is, is evident.” Aan het woord is Marnix Lankhorst van iotspot, dat de bezettingsgraad van kantoren in kaart brengt door toepassing van Internet-of-Things (IoT).

Facilitair dienstverlener Ucility herkent zich in deze cijfers en ziet vergelijkbare percentages bij haar analyses ter voorbereiding van verbouw- en verhuisplannen. Volgens Hans Bloemen van Ucility is de paradoxale situatie weg te nemen door inzicht te creëren, niet alleen voor FM, maar juist ook voor gebruikers. „Het ‘verslimmen’ van de werkomgeving leidt alleen tot duurzaam resultaat als ook de gebruikers er baat bij hebben. Als zij bijvoorbeeld real-time inzicht hebben in die 35 procent vrije werkplekken, ontstaat er bij hen rust en keuzevrijheid, in plaats van frustratie.” Door ‘verslimming’ kunnen kantoorvolumes ingekrompen of beter passend worden, zonder verlies van gastvrijheid, werkplezier of productiviteit. Als extra kan het gebruik van energie, catering en woon-werkverkeer worden verbeterd.
Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat ruim één op de vijf werknemers gemiddeld minstens één dag in de week vanuit huis werkt. Dit was tien jaar geleden slechts vijftien procent. Er wordt bovendien ook meer uren thuisgewerkt in vergelijking met tien jaar geleden. Werkte men in 2004 nog gemiddeld zesenhalf uur per week thuis, in 2014 was dat al toegenomen tot ruim acht uur. Iedere thuiswerker levert een bedrijf zo’n 1.600 euro per jaar extra op. Dit stellen althans Nicolas Bloom, econoom aan Stanford University, en zijn oud-promovendus James Liang. Zij lieten 125 werknemers van een reisagentschap uit Shanghai negen maanden lang thuiswerken. De 125 andere werknemers van het bedrijf moesten juist iedere dag naar kantoor komen.

De belangrijkste oorzaak van de extra opbrengst: de thuiswerkers waren dertien procent productiever dan degenen die dagelijks naar kantoor kwamen. Ze begonnen vroeger, namen minder lang en vaak pauze en konden zich beter concentreren. Ander voordeel? De thuiswerkers haalden meer voldoening uit hun werk en waren minder vaak geneigd hun baan op te zeggen.

actueel
08-01-2018 08:01

Best bekeken

School uit / natuurlijk materiaal

Nieuwsbron: Eindhovensdagblad Gebruikt: N (klik op N om status in J te veranderen, Item verhuist naar archief) Foto: Datum: 2005-09-08 16:37:56 356 School uit/ natuurlijk materiaal De nieuwbouw van het Novalis College isrientati geheel ...

Levering aan Bronovo Ziekenhuis

Capelle a/d IJsselHet Haagse ziekenhuis Bronovo kiest ook voor de komende jaren voor Nederlands grootse onafhankelijke specialist in documentoplossingen en afdrukapparatuur; te weten Veenman. De bestaande overeenkomst wordt uitgebreid met managed printservices en ondersteuning op het gebied van ...