Verspilling van miljoenen euro’s aan gas

Vanaf 1 januari 2018 is het voor bedrijven verplicht om hun energiegegevens te monitoren met behulp van slimme meters. Die dag wordt de zogeheten erkende maatregel EBS (Energie registratie- en bewakingssysteem) van kracht. Inzicht in het verbruik zorgt ervoor dat MKB-ondernemers de kloktijden en temperaturen van hun verwarming veel beter op hun bedrijfstijden af kunnen stemmen.

En dit is dringend nodig, zo blijkt uit onder van het adviesbureau Energiepartners. Het MKB in Nederland verspilt jaarlijks driehonderd miljoen euro aan gas. Energiepartners heeft de slimme meter gegevens van bedrijven geanalyseerd waar dit uit blijkt. Bij 57 procent van de bedrijven blijft de verwarming onnodig aanstaan buiten openingstijden. De genoemde driehonderd miljoen euro komt overeen met zeshonderd miljoen kuub gas, oftewel 21 PJ (Petajoule) per jaar. In het Energieakkoord is afgesproken om in 2020 in totaal 100 PJ per jaar te besparen. Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) waarschuwde in oktober dit jaar nog dat Nederland de doelstelling van 100 PJ besparing in 2020 niet gaat halen en blijft steken op 75 PJ.

actueel
05-12-2017 09:12

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...