Vier pijlers voor een gezond schoonmaakcontract

De schoonmaakbranche zat enkele jaren in een neerwaartse spiraal. Opdrachtgevers stelde hoge eisen en selecteerden op de laagste prijs. Hierdoor schreven schoonmaakbedrijven in terwijl ze wisten dat ze nauwelijks aan de eisen konden voldoen. De schoonmaker werd de dupe, door een steeds stijgende werkdruk. Door de invoering van Code Verantwoordelijk Marktgedrag is hier halt toe geroepen. Bijna 1.400 partijen ondertekende de Code.   

Dagelijks werken rond de 120.000 mensen in de schoonmaakbranche. Waarbij de totale omzet in de branche 4,2 miljard euro per jaar bedraagt en schoonmaakbedrijven 3,6 miljard voor hun rekening nemen. Al langere tijd vormen Hago, CSU, Asito, Gom en ISS de top 5 van de grootste schoonmaakbedrijven. Met de Code als leidraad dragen volgens Hago onderstaande vier pijlers nadrukkelijk bij aan een gezond schoonmaakcontract.
1. Doe recht aan de belangen van alle partijen: verschillende stakeholders zijn betrokken bij een schoonmaakcontract: de eigen facilitaire organisatie, het schoonmaakbedrijf, de eindgebruikers en de schoonmakers die het werk uitvoeren. Zorg voor een marktconforme uitvraag die recht doet aan ieders belangen.
2. Stel de kwaliteit centraal: de prijs moet in relatie staan tot de gevraagde kwaliteit. De schoonmaak wordt dan beoordeeld op de geleverde kwaliteit, in plaats van het aantal ingezette uren van de schoonmakers.
 3. Goede communicatie en informatie: overleg regelmatig met uw interne klant en met uw dienstverlener. Stel iedereen op de hoogte van het contract en betrek de eindgebruiker bij wijzigingen in het contract.
4. Transparantie en controleerbare afspraken: de opdrachtgever moet systematisch controleren of de opdrachtnemer de afspraken ook nakomt. 

Communicatie
08-11-2018 15:11

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...