Vier pijlers voor een gezond schoonmaakcontract

De schoonmaakbranche zat enkele jaren in een neerwaartse spiraal. Opdrachtgevers stelde hoge eisen en selecteerden op de laagste prijs. Hierdoor schreven schoonmaakbedrijven in terwijl ze wisten dat ze nauwelijks aan de eisen konden voldoen. De schoonmaker werd de dupe, door een steeds stijgende werkdruk. Door de invoering van Code Verantwoordelijk Marktgedrag is hier halt toe geroepen. Bijna 1.400 partijen ondertekende de Code.   

Dagelijks werken rond de 120.000 mensen in de schoonmaakbranche. Waarbij de totale omzet in de branche 4,2 miljard euro per jaar bedraagt en schoonmaakbedrijven 3,6 miljard voor hun rekening nemen. Al langere tijd vormen Hago, CSU, Asito, Gom en ISS de top 5 van de grootste schoonmaakbedrijven. Met de Code als leidraad dragen volgens Hago onderstaande vier pijlers nadrukkelijk bij aan een gezond schoonmaakcontract.
1. Doe recht aan de belangen van alle partijen: verschillende stakeholders zijn betrokken bij een schoonmaakcontract: de eigen facilitaire organisatie, het schoonmaakbedrijf, de eindgebruikers en de schoonmakers die het werk uitvoeren. Zorg voor een marktconforme uitvraag die recht doet aan ieders belangen.
2. Stel de kwaliteit centraal: de prijs moet in relatie staan tot de gevraagde kwaliteit. De schoonmaak wordt dan beoordeeld op de geleverde kwaliteit, in plaats van het aantal ingezette uren van de schoonmakers.
 3. Goede communicatie en informatie: overleg regelmatig met uw interne klant en met uw dienstverlener. Stel iedereen op de hoogte van het contract en betrek de eindgebruiker bij wijzigingen in het contract.
4. Transparantie en controleerbare afspraken: de opdrachtgever moet systematisch controleren of de opdrachtnemer de afspraken ook nakomt. 

actueel
08-11-2018 15:11

Best bekeken

Kiezen tussen Lean en Agile niet nodig

Er zijn significante verschillen tussen Lean en Agile. Voor organisaties die hun slagkracht en wendbaarheid willen vergroten, klantgerichter willen werken en meer efficiëntie nastreven is de keuze daarom lastig. Wanneer kies je voor Lean en wanneer is Agile een betere methodiek? Volgens Martijn ...

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...