Vijftig procent hogere tijdswaardering door flexibel werken

Van de 8,3 miljoen werknemers en zelfstandigen in Nederland, werkt drie miljoen flexibel, zo blijkt uit een onderzoek dat EY in opdracht van VodafoneZiggo heeft uitgevoerd. Niet iedereen maakt gebruik van deze mogelijkheid en niet alle beroepen lenen zich voor dit concept. Er zijn nog zo’n 2,6 miljoen mensen die wel flexibel kunnen werken, maar dit nog niet doen.  

Stel dat zij de overstap maken, dan levert dat de gemeenschap vijf miljard euro per jaar op. Dit bedrag zit in de eerste plaats in de sociale impact, onder meer door het kleinere aantal verkeersongevallen en minder 'verloren' tijd. ‘Door flexibel te werken besparen medewerkers tijd die voor persoonlijke doeleinden kan worden gebruikt. Potentieel levert flexibel werken vijftig procent hogere tijdswaardering op dan wanneer iemand vijf dagen op kantoor zou werken’, aldus het onderzoek. Deze waardering in euro’s staat gelijk aan medewerkerstevredenheid en wordt vooral bepaald door de mate waarin medewerkers tijd aan werk besparen en tijd kunnen besteden aan andere activiteiten. Zo hoeven ze bijvoorbeeld niet iedere dag in de kilometerlange file te staan en hebben de flexibiliteit om hun kinderen naar school te brengen. Daarnaast is er een economisch effect, voornamelijk door de lagere bedrijfskosten en een hogere arbeidsproductiviteit. Tenslotte blijkt dat de CO2-emissie met 25 procent kan dalen.

actueel
02-07-2018 13:07

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...