Virtual vergaderen komt er aan

Vergaderen in Virtual Reality? ,,Ja, waarom niet? De echte wereld is ook 3D, niet 2D. VR geeft je de kans om een ervaring meer authentiek, realistisch en betekenisvol te maken’’, zegt Marlous van der Veen, Business Developer. Collega Jeroen Gjaltema beaamt dit: ,,VR is een medium, geen gadget. Het is een fundamenteel andere manier om een boodschap over te brengen dan op papier of op een computerscherm.’’

Het tweetal heeft net een pilot afgerond over het vergaderen in virtual reality, iets wat zij zien als een volgende stap in Het Nieuwe Werken. De reden hiervoor is de forse CO2- én kostenbesparing die VR op kan leveren als medewerkers minder reizen, doordat zij vanuit huis kwalitatief hoogwaardig kunnen vergaderen. Een aantal bestaande apps, waaronder Facebook Spaces, Rumii en V-time, werd getest op bruikbaarheid in alledaagse kantoorsituaties. Kun je bijvoorbeeld samen op een whiteboard brainstormen? Of een presentatie bewerken en geven?

Gjaltema: ,,Natuurlijk kun je dit soort zaken doen via Skype, maar onze ervaring is dat mensen de mogelijkheden voor échte samenwerking daarin missen.’’ De belangrijkste conclusie van het tweetal is dat de huidige generatie van vergader-apps nog in de opstartfase zit. Bepaalde apps zijn heel geschikt voor verschillende onderdelen van vergaderen, zoals conferencing en presenteren (Rumii), overleggen en live-streamen (Facebook Spaces) en het maken van pitches (V-time), maar helaas bleek er nog geen app beschikbaar te zijn die alle aspecten van vergaderen goed onder de knie heeft.

Deze uitkomst is echter geen teleurstelling voor de twee: ,,Juist door dit gewoon te doen, hebben we ontzettend veel geleerd over VR als bedrijfstoepassing, die kennis helpt ons om volgende stappen te zetten rondom digitalisering én nu begrijpen we wat er nodig is om vergaderen in VR realiteit te maken." Gjaltema en Van der Veen erkennen dus dat vergaderen in VR niet van vandaag op morgen de kantoortuin gaat veroveren, daarvoor is het nodig dat de bestaande apps verder ontwikkelen of er nieuwe spelers op de markt komen.

actueel
06-03-2018 11:03

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...