Voordeel halen uit operationele kosten FM

Cost leadership is een strategie waarbij je streeft om winstgevender te zijn, door de operationele kosten lager te houden. Op hetzelfde prijspunt als je concurrenten heb je lagere kosten, dus meer winst. Dit is interessant voor een productiebedrijf. Voor een dienstenorganisatie is het lastiger en voor een gastgerichte afdeling als facilitair ligt er een uitdaging.

Onderstaand een aantal strategieën en beproefde methoden die je kunt gebruiken in Facility Management (FM):

-          Consolideren van dienstverleners: Hoeveel dienstverleners lopen er rond op je locatie(s)? En zijn dit dezelfde op ander locaties? Of heb je voor elke locatie andere dienstverleners voor dezelfde diensten? Het moet allemaal worden georganiseerd en aangestuurd. Nog los van het verschil in aansturing, houding en betrokkenheid van het facilitair personeel van de verschillende dienstverleners.

-          Aandacht voor employee upskilling: Werf je voor elke nieuwe taak ook nieuw personeel? Heb je te maken met een hoog verloop of veel ziekteverzuim? Lijkt het alsof je alleen met werving en selectie van nieuwe personeel bezig bent? In FM beheer je taken, vaardigen en dienstverlening. Dit laatste wordt beter als facilitaire medewerkers meer taken hebben. En ze kunnen meer taken doen als je aandacht geeft aan het uitbreiden van de vaardigheden.

-          Ga voor duurzaam: Heb je al een idee van de impact van je locaties op het milieu? Heb je duurzaamheid al in je FM opgenomen? Zowel operationeel als strategisch? En is je directie daar al actief mee bezig? Je bent aanjager en kunt snel en eenvoudig de eerste stap zetten naar een duurzame werkplek. Inventariseer de mogelijkheden.

-          Standaardisatie: Is FM je verantwoordelijkheid in een internationale context? Hoe bewaakt je de dienstverlening over de landsgrenzen heen? Hoe zorg je voor dezelfde workplace experience, ongeacht de locatie? Heb je dezelfde procedures over alle locaties, regio’s en landen uitgerold of is het een lappendeken? Is de werkwijze transparant? Is kennisdeling mogelijk of wordt dit belemmerd door verschillende procedures? En in hoeverre ben je in staat om gebruik te maken van schaalvoordelen?

-          Vergelijk prestaties FM: Heb je voldoende informatie om een vergelijking te maken met de prestaties van je concurrenten op het gebied van FM? Het vertrekpunt is cruciaal om te weten of je je doelstellingen gaat halen? Heb je dus inzicht in de relatieve kosten van je concurrenten en in de mogelijkheden voor verbetering?

-          Gebruik technologische innovaties: Werkt FM wel doelmatig? Zijn er taken die vervangen kunnen worden door automatisering? Maak je al gebruik van online dashboarding en perfomance insights? Worden handigheden van facilitaire medewerkers gedeeld tussen locaties? En heb je de mogelijkheden van sensoren al bekeken of al omarmd?

actueel
08-05-2018 13:05

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...