Voorstel voor nieuwe normen voor Internet of Things

Standaarden voor Internet of Things (IoT) worden wereldwijd ontwikkeld bij ISO, maar ook door fora en consortia. De Open Connectivity Foundation (OCF) is één van deze organisaties. OCF doet voorstellen voor zes nieuwe ISO/IEC normen voor Internet of Things.  

OCF is een internationaal consortium met meer dan 150 leden en is sinds januari 2017 ISO/IEC JTC1 PAS-indiener (ISO / IEC JTC 1-omzettingprocedure). Hiermee kan OCF zijn specificaties beschikbaar stellen om te worden overgenomen als ISO/IEC normen.  

De voorstellen vanuit OCF zijn gebaseerd op bestaande standaarden voor de industrie en technologieën. Deze bieden verbindingsmechanismen tussen apparaten en tussen apparaten en de cloud met als doel om de interoperabiliteit tussen apparaten, besturingssystemen en serviceproviders te bevorderen. De OCF-standaardisatievoorstellen hebben betrekking op:

-     Deel 1: Core specification - specifies the Framework and core architecture; -     Deel 2: Security specification -contains security normative content and may contain informative content related to the OCF base or other OCF specifications; -     Deel 3: Bridging specification - specifies a framework for translation between OCF devices and other ecosystems; -     Deel 4: Resource type specification - lists all the Resource Types currently specified by OCF; -     Deel 5: Smart home device specification – specifies the Smart Home devices. The Smart Home Device definitions use Resource definitions from the OCF Resource Type Specification; -     Deel 6: Resource to AllJoyn interface mapping specification.  

NEN vraagt Nederlandse belanghebbenden hun commentaar te leveren op de voorstellen. Met behulp van marktconsultatie brengt NEN, namens Nederland, een stem uit ten aanzien van de OCF voorstellen. Deze consultatie loopt tot 13 februari 2018 . U kunt de voorstellen opvragen bij NEN, Kennis- & Informatiediensten, e-mail kid@nen.nl

actueel
13-02-2018 10:02

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...