Voorstel voor nieuwe normen voor Internet of Things

Standaarden voor Internet of Things (IoT) worden wereldwijd ontwikkeld bij ISO, maar ook door fora en consortia. De Open Connectivity Foundation (OCF) is één van deze organisaties. OCF doet voorstellen voor zes nieuwe ISO/IEC normen voor Internet of Things.  

OCF is een internationaal consortium met meer dan 150 leden en is sinds januari 2017 ISO/IEC JTC1 PAS-indiener (ISO / IEC JTC 1-omzettingprocedure). Hiermee kan OCF zijn specificaties beschikbaar stellen om te worden overgenomen als ISO/IEC normen.  

De voorstellen vanuit OCF zijn gebaseerd op bestaande standaarden voor de industrie en technologieën. Deze bieden verbindingsmechanismen tussen apparaten en tussen apparaten en de cloud met als doel om de interoperabiliteit tussen apparaten, besturingssystemen en serviceproviders te bevorderen. De OCF-standaardisatievoorstellen hebben betrekking op:

-     Deel 1: Core specification - specifies the Framework and core architecture; -     Deel 2: Security specification -contains security normative content and may contain informative content related to the OCF base or other OCF specifications; -     Deel 3: Bridging specification - specifies a framework for translation between OCF devices and other ecosystems; -     Deel 4: Resource type specification - lists all the Resource Types currently specified by OCF; -     Deel 5: Smart home device specification – specifies the Smart Home devices. The Smart Home Device definitions use Resource definitions from the OCF Resource Type Specification; -     Deel 6: Resource to AllJoyn interface mapping specification.  

NEN vraagt Nederlandse belanghebbenden hun commentaar te leveren op de voorstellen. Met behulp van marktconsultatie brengt NEN, namens Nederland, een stem uit ten aanzien van de OCF voorstellen. Deze consultatie loopt tot 13 februari 2018 . U kunt de voorstellen opvragen bij NEN, Kennis- & Informatiediensten, e-mail kid@nen.nl

actueel
13-02-2018 10:02

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...