Vroeg op voor een vrij bureau

Ambtenaren van de gemeente Rotterdam moeten steeds vroeger opstaan om een werkplek te kunnen bemachtigen. De schaarste aan werkplekken in het gebouw De Rotterdam aan de Wilhelminakade is zo groot dat de ambtenaren 's morgens vroeg al staan te dringen voor een plekje.  

De Rotterdam heeft een woontoren, een hoteltoren en een werktoren. In dat laatste gebouw is het vanaf 07:00 uur al spits. Drieduizend gemeenteambtenaren haasten zich naar een flexplek. Al heeft de gemeente Rotterdam veertig etages voor werkplekken in De Rotterdam.
„Je moet voor 09:00 uur beginnen, anders heb je geen werkplek", vertelt een gemeenteambtenaar. „Om 08:30 uur begint het echt vol te lopen. Zeker op maandag, dinsdag en donderdag is het druk. Woensdag en vrijdag zijn vaak deeltijddagen. De werktijden zijn variabel, net als de plekken. Wie het eerst komt, die het eerst maalt."
Hilde de Vries, voorzitter van de Ondernemingsraad, erkent het probleem van het tekort aan werkplekken. Ze krijgt veel klachten binnen over het gebrek aan werkplekken. „Het is lastig om in beeld te brengen wat het tekort is", vertelt De Vries. Momenteel wordt onderzocht wat precies het probleem is. 
In theorie kunnen de werkzaamheden van de ambtenaren overal worden uitgevoerd, legt De Vries uit. „Het punt is wel dat je met dit werk veel samen moet doen met collega's die in de toren zijn. Maar om met z'n allen een plek in Rotterdam te gaan zoeken, is ook niet efficiënt."

actueel
11-10-2018 13:10

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...