Wat betekent Employee experience in organisatie?

Veel organisaties investeren in medewerkersbetrokkenheid (employee engagement), maar zien, tegengesteld aan de verwachtingen, geen hogere ROI. Dit komt, omdat werkgevers de activiteiten om de betrokkenheid richting de organisatie te vergroten, zien als een oplossing voor op de korte termijn. Alle activiteiten die de betrokkenheid van medewerkers moeten vergroten, hebben op langere termijn effect.

Jacob Morgan, auteur en keynote speaker over thema’s als ‘future of work’, employee experience, en de evolutie van de werkplek: ,,Met die ervaring zijn organisaties nu op zoek naar hoe ze productiviteit, innovatie en winstgevendheid kunnen vergroten. Employee experience moet daar aan bijdragen. Een (werk)omgeving creëren waarin de mens centraal staat, een omgeving die lekker werken ondersteunt en stimuleert, wordt in toenemende mate als onderscheidend vermogen gezien door organisaties in elke branche.’’

Vaak zien organisaties employee experience als invulling geven aan secundaire arbeidsvoorwaarden en voordelen voor de medewerker. ,,Denk hierbij aan gratis eten of een sportschoolabonnement. Echte employee experience ontstaat pas door aanpassingen op de werkplek en de werkomgeving, de manier waarop medewerkers hun werk doen en in de organisatiecultuur. In de praktijk is de werkplek/werkomgeving achterhaald en worden zelfs de randvoorwaarden van een professionele werkomgeving, zoals efficiënte communicatie, niet gehaald.’’

Morgan is van mening dat er een belangrijke stap zit, vóórdat er nagedacht wordt over het opleuken van de arbeidsvoorwaarden en het bieden van medewerkersvoordelen. ,,Er moet eerst uitgezocht worden wat de organisatiecultuur, de –structuur en werkmethoden zijn. Vervolgers moet het management afwegen of deze elementen bij elkaar aan de verwachtingen, behoeften en wensen van de medewerker voldoen. En of deze passen bij de ambitie van de organisatie.’’

Een goede of zelfs geweldige employee experience vereist dat een organisatie aan twee belangrijke voorwaarden voldoet, aldus Morgan. ,,Allereerst moet een organisatie haar medewerkers echt kennen. De tweede voorwaarde is dat een organisatie in staat is om de drie belangrijkste componenten, namelijk cultuur, technologie en fysieke ruimte te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden. Technologie zorgt er voor dat medewerkers worden begrepen én dat zorgen voor meer goede werkprocessen. Daarnaast geeft technologie de medewerkers de juiste middelen om hun werk efficiënt en soepel uit te voeren.’’

Technologie moet ondersteunend en ondergeschikt zijn aan de medewerker en de werkprocessen. De medewerker is en blijft het uitgangspunt. Morgan: ,,De manier van werken moet passen bij de medewerkers. Dit betekent dat een organisatie deze moet aanpassen aan de verwachtingen en waarden van de medewerkers. Zij moeten kunnen meedenken en meespreken over de organisatie die zij voor ogen hebben en waar zij voor willen werken. Naast de cultuur en technologie, moet een organisatie ook bouwen aan een fysieke werkomgeving die laat zien wat de waarden van de organisatie zijn, die meerdere werkmethoden biedt en die verschillende werkstijlen, werkhoudingen en gedrag ondersteunt.’’

actueel
12-04-2018 16:04

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...