‘We moeten meer lummelen’

Bijna twee derde (63 procent) van werkend Nederland heeft meerdere keren per maand grote moeite om zich te concentreren op het werk. Uit het onderzoek van Zorg van de Zaak, een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, blijkt dat meer dan de helft van werkend Nederland (53 procent) meerdere keren per maand lusteloos thuiskomt van een dag werken. Het onderzoek is gedaan onder 1017 werkenden tussen 18-66 jaar.  

„We hebben verstelbare bureaustoelen op kantoor, we weten dat je niet mag discrimineren bij sollicitaties, dat je gezond moet eten, maar hoe we goed voor ons brein zorgen, is vaak onbekend", zegt gezondheidszorgpsycholoog Ulrika Leons tegen het AD. „Bij medewerkers én bij werkgevers." Als de boog altijd gespannen staat, liggen werkgerelateerde psychische aandoeningen op de loer. Signalen zoals futloosheid, aanhoudende hoofdpijn, concentratieproblemen of oververmoeidheid worden niet op tijd herkend. Tijd dus voor concrete maatregelen, zoals gedragsregels en afgesloten ruimtes op de werkvloer. Van de respondenten wordt 64 procent regelmatig door collega’s gestoord, waardoor de concentratie weg is. 56 Procent wordt afgeleid door telefoontjes en 51 procent kan zich niet concentreren omdat hij of zij meerdere taken tegelijk moet doen. „Bedenk dat je 5 tot 20 minuten nodig hebt om weer terug te komen in de juiste concentratie en een enorme hoeveelheid productiviteitsverlies ontvouwt zich", aldus Leons. Zo zegt driekwart van de ondervraagden maximaal 6 uur effectief te werken op een werkdag van acht uur. De volle acht uur geconcentreerd aan het werk wordt maar door 11 procent gehaald. We staan nooit meer 'uit', stelt Leons. „Als we iets willen onthouden en ons beter willen concentreren, moeten we iets doen waar je niet voor hoeft te focussen. We moeten meer lummelen”  

Bureaus
04-10-2018 14:10

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...