We worden ziek van de kantoorlucht

Heeft iemand op kantoor ooit de vraag gesteld hoe het zit met de ozon concentratie in het kantoor? Of met de hoeveelheid fijnstof. Gelukkig horen en lezen we steeds meer over de bewustwording over CO2 in ons binnenklimaat. Een te hoge concentratie van deze stof is slecht voor het cognitieve vermogen van mensen.

‘Er zweeft het nodige om ons heen rond de werkplek; fijnstof, vluchtige organische stoffen, CO2 en misschien ook wel stikstofdioxide, ozon en/of formaldehyde. Het klinkt allemaal erg onsmakelijk en dat ís het ook. Het zijn stuk voor stuk stoffen die je liever niet in je lijf wilt opnemen. Maar als ze vrij rondzweven in de lucht heb je zonder gebruik van een mondkapje toch echt geen keuze’, stelt John Reuvers, oprichter van Planting Power. Hij is specialist in het oplossen van klimaatproblematiek in kantoren, waarbij expliciet wordt gekeken naar de mogelijkheden van implementatie van natuurlijke alternatieven.

Alle gevaarlijke stoffen hebben een zogenaamde MAC waarde; de Maximum Allowed Concentration. Reuvers: ‘Ofwel, kom daar niet boven want dat is niet best voor je gezondheid. Ook voor de stoffen die in de kantoorlucht voorkomen geldt per stof een MAC waarde. In feite is dat een harde grens. Daar mág de concentratie niet boven komen. Maar wie kijkt er überhaupt naar?’

In grote bouwprojecten in het recente verleden is maar al te vaak bezuinigd op de klimaatinstallatie. De gevolgen zijn zichtbaar; 25% van het ziekteverzuim in kantoren
in Nederland is gebouwgerelateerd. ‘Een (hepa)filter plaatsen in het kantoor is ook niet zomaar de oplossing; onderzoek is nodig om te kijken waar de oorzaak zit van de gezondheidsklachten. Werkt de gebouwgebonden installatie wel naar behoren? Wordt deze wel goed onderhouden en worden de filters op tijd vervangen? Of misschien werkt de luchtbevochtiger niet zoals het hoort? We zeggen het altijd maar zo simpel mogelijk: als je een lekke band heb, zoek je toch ook eerst het gaatje? Je plakt niet zomaar ergens een plakkertje; en doorrijden is al helemaal geen optie.’

actueel
15-04-2019 16:04

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...