Welke invloed heeft binnenklimaat op leerresultaten?

Al lange tijd bestaat het vermoeden dat de schoolresultaten van kinderen beter worden in een fris lokaal. De Maastricht University en schoolbestuur Movare starten nu wetenschappelijk onderzoek op 23 Limburgse basisscholen. Welke invloed heeft het binnenklimaat op de leerresultaten?

In negentig lokalen hangen momenteel sensoren. Na de kerstvakantie volgden er nog eens tweehonderd. Ze meten onder meer de hoeveelheid CO2, wat er gebeurt als de ramen opengaan en wat een modern ventilatiesysteem doet. Die cijfers leggen de onderzoekers naast de Cito-scores van zo'n achtduizend leerlingen in die bewuste lokalen. De onderzoekers volgen de komende vier jaar hun resultaten, zodat ze kunnen zien in hoeverre die beter worden in een frisse klas. Sectororganisatie PO Raad houdt de onderzoeksresultaten nauwlettend in de gaten, en juicht het onderzoek zeer toe, omdat het hen helpt de discussie te voeren over modernisering van schoolgebouwen en goed onderwijs. Kenniscentrum Ruimte-OK noemt het onderzoek zelfs uniek. ,,Internationale onderzoeken kunnen niet altijd zomaar worden vertaald naar de Nederlandse situatie, omdat er sprake is van verschillen in klimaat, bouw en sociaal-economische omstandigheden.’’

Binnenklimaat
05-01-2018 10:01

Best bekeken

Van flutmanagement naar fleetmanagement

We komen het nog veel tegen, wagenparkbeheerders die druk zijn met allerlei operationele taken. Met de poten in de modder noemen ze dat. Tankpassen beheren, dealeroffertes doorsturen naar de leasemaatschappij en groene kaarten aanvragen. Je kunt er erg druk mee zijn. En dan hebben we het nog niet ...

Het nieuwe werken: toen, nu en straks

Anno 2014 lijkt de hype van het nieuwe werken voorbij. Met een groeiende opvatting van het kantoor als plek voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden steeds meer vraagtekens gezet bij de thuiswerkplek. Het nieuwe werken maakt een verandering door, waarbij een nieuwe balans wordt gezocht ...