Welke invloed heeft binnenklimaat op leerresultaten?

Al lange tijd bestaat het vermoeden dat de schoolresultaten van kinderen beter worden in een fris lokaal. De Maastricht University en schoolbestuur Movare starten nu wetenschappelijk onderzoek op 23 Limburgse basisscholen. Welke invloed heeft het binnenklimaat op de leerresultaten?

In negentig lokalen hangen momenteel sensoren. Na de kerstvakantie volgden er nog eens tweehonderd. Ze meten onder meer de hoeveelheid CO2, wat er gebeurt als de ramen opengaan en wat een modern ventilatiesysteem doet. Die cijfers leggen de onderzoekers naast de Cito-scores van zo'n achtduizend leerlingen in die bewuste lokalen. De onderzoekers volgen de komende vier jaar hun resultaten, zodat ze kunnen zien in hoeverre die beter worden in een frisse klas. Sectororganisatie PO Raad houdt de onderzoeksresultaten nauwlettend in de gaten, en juicht het onderzoek zeer toe, omdat het hen helpt de discussie te voeren over modernisering van schoolgebouwen en goed onderwijs. Kenniscentrum Ruimte-OK noemt het onderzoek zelfs uniek. ,,Internationale onderzoeken kunnen niet altijd zomaar worden vertaald naar de Nederlandse situatie, omdat er sprake is van verschillen in klimaat, bouw en sociaal-economische omstandigheden.’’

Binnenklimaat
05-01-2018 10:01

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...