Welke invloed heeft binnenklimaat op leerresultaten?

Al lange tijd bestaat het vermoeden dat de schoolresultaten van kinderen beter worden in een fris lokaal. De Maastricht University en schoolbestuur Movare starten nu wetenschappelijk onderzoek op 23 Limburgse basisscholen. Welke invloed heeft het binnenklimaat op de leerresultaten?

In negentig lokalen hangen momenteel sensoren. Na de kerstvakantie volgden er nog eens tweehonderd. Ze meten onder meer de hoeveelheid CO2, wat er gebeurt als de ramen opengaan en wat een modern ventilatiesysteem doet. Die cijfers leggen de onderzoekers naast de Cito-scores van zo'n achtduizend leerlingen in die bewuste lokalen. De onderzoekers volgen de komende vier jaar hun resultaten, zodat ze kunnen zien in hoeverre die beter worden in een frisse klas. Sectororganisatie PO Raad houdt de onderzoeksresultaten nauwlettend in de gaten, en juicht het onderzoek zeer toe, omdat het hen helpt de discussie te voeren over modernisering van schoolgebouwen en goed onderwijs. Kenniscentrum Ruimte-OK noemt het onderzoek zelfs uniek. ,,Internationale onderzoeken kunnen niet altijd zomaar worden vertaald naar de Nederlandse situatie, omdat er sprake is van verschillen in klimaat, bouw en sociaal-economische omstandigheden.’’

Binnenklimaat
05-01-2018 10:01

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...