Wendbaarheid en flexibiliteit in Smart Buildings

Persoonlijk klimaat, aanwezigheidsdetectie, optimale inzet van flexibele werkplekken en predictive maintenance zijn slechts enkele elementen van Smart Buildings. Hierbij staan de technische snufjes ten dienste van de echte meerwaarde van een slim gebouw. ,,Wendbaarheid en flexibiliteit zijn hierin twee sleutelwoorden’’, vindt voorzitter Natalie Hofman van FMN. ,,Het gaat erom dat het gebouw meerwaarde levert voor de gebruiker, in de vorm van functionaliteit of beleving.’’

Daarnaast zijn energiebesparing en waardevolle betekenis voor de omgeving randvoorwaardes. Jos Teunissen van CRE & More beaamt dit. ,,Een gebouw kan bijdragen aan het ultieme doel van je bedrijf en je organisatie ondersteunen. Een Smart Building levert niet alleen meetgegevens, maar beïnvloedt, door bijvoorbeeld optimale instellingen van het binnenklimaat, ook de productiviteit en het welzijn van gebruikers. Hierbij is het essentieel dat techniek en gebruikersbehoeften dicht bij elkaar komen.’’

Het in beeld hebben van gebruikersbehoeften is een kernvraag bij de ontwikkeling van een pienter pand. ,,De ontwikkeling naar smart valt of staat met inzicht in de situatie van de eindgebruiker’’, reageert Roderick van Domburg, manager engineering van ENGIE. ,,Een optimale gebruikerservaring bereik je pas als duidelijk is welke waarden bijdragen aan de business en de mensen van een organisatie’’, geeft ook  Ellis ten Dam aan. Zij is business development director van Royal HaskoningDHV. ,,Alleen op die manier kunnen we een optimale omgeving verzorgen, waarin we performance leveren die relevant is.’’

Voor een succesvol project is verder betrokkenheid van bouwteams, ook in de exploitatiefase essentieel. Wanneer ketenpartners een belang hebben bij het jarenlang optimaal functioneren van een gebouw, is de inzet hoger. ,,Technisch kunnen we eigenlijk alles realiseren wat we willen’’, geeft algemeen directeur Joan Remmerswaal van Van Dorp Installaties aan. ,,Door de gebruikerswereld en de installatiewereld bij elkaar te brengen, kom je dichter bij een constructie waarbij je het gebouw aanbiedt als dienst.’’

Om de transitie naar slimme gebouwen te versnellen is het essentieel om goede voorbeelden te laten zien en aan te jagen. “Ook door de overheid”, geeft Hofman aan. ,,Zij moet de nek uitsteken om anders om te gaan met aanbestedingen en langdurige prestatiecontracten te gunnen.’’ Hierbij heeft de bouw zelf ook een rol. ,,We moeten meer voorlichting geven aan de opdrachtgever, bijvoorbeeld over de verschillen tussen een traditioneel bouwproces en een design & build proces’’, vindt Teunissen. De asset manager moet daarbij óf een supporter zijn of hiertoe uitgroeien.

actueel
24-05-2018 14:05

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...