Wereldeconomie op zijn kop door AI

Om toekomstbestendig te blijven, investeren veel bedrijven in mens en techniek. Mede hierdoor wordt er verwacht dat AI (Artificial Intelligence) de wereldeconomie op z’n kop gaat zetten. Er wordt geschat dat tot 2030 AI een totale groei zal hebben van € 13.6 Biljoen. Dit blijkt uit een recent onderzoek van PwC naar de gevolgen van de gestaag oprukkende technologie voor de economie, de arbeidsmarkt en menselijke vaardigheden.    

Uit het onderzoek valt op te maken dat 45% van die wereldwijde groei te danken is aan productverbeteringen die de komende twaalf jaar worden doorgevoerd. De mens kan AI inzetten om producten persoonlijker, aantrekkelijker en betaalbaarder te maken. Uit het onderzoek blijkt ook dat een aantal sectoren in weinig tijd enorme veranderingen gaan doormaken. Op het vlak van automatisering krijgen we wagenparken met zelfrijdende auto’s, waarbij de bestuurder een auto kiest op het moment dat hij die nodig heeft. Hij hoeft daardoor geen auto meer te kopen, verzekeren en onderhouden. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat er meer banen bij komen en dat de economie in de gehele breedte beter gaat presteren. Werktrends ziet drie nadrukkelijke ontwikkelingen die de komende jaren sterke invloed hebben op de arbeidsmarkt.  Door de inzet van Robotic Process Automation RPA kun je veel voorkomende handmatige repeterende taken overnemen van mensen. Door deze vorm van procesautomatisering houd je meer tijd over voor zaken waarbij je je cognitief vermogen kan aanspreken. Nu zelflerende algoritmen steeds beter worden, kunnen we AI ook bij de besluitvorming gaan betrekken. Uiteindelijk blijft het natuurlijk de mens die de knopen doorhakt, maar wel op basis van informatie die door de machine is gesorteerd en geanalyseerd. Tot slot gaan we, dankzij de steeds geavanceerdere AI-technologie, informatie op een heel andere manier door organisaties verplaatsen. Als je AI aan robotica koppelt, kun je bij routinematige taken, zoals formulieren invullen, de papieren informatie geheel automatisch digitaliseren. Zo bestaan er al innovatieve slimme vergaderschermen die spreken met gebruikers en notulen realtime vertalen. 

Onderhoud
10-12-2018 16:12

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...