Werkdocument brandbestrijding aangescherpt

Vaak vragen brandweermensen aan Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde: is er ook iets op papier? Weewer vertelt geregeld over de ‘theorie van de voorspelbare afloop’ of de ‘hernieuwde kijk op brandbestrijding’. Nu is er ook een werkdocument, dat de komende tijd verder wordt aangevuld. De redactie van de website van Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) had onlangs een interview met Weewer.

Wat is de hernieuwde kijk op brandbestrijding?

,,Het is een aantal eenvoudige en praktisch toepasbare basisprincipes en vuistregels voor het bestrijden van gebouwbranden. We gebruiken de term 'hernieuwd', omdat het niet echt nieuw is. Het gaat om een aantal (oude) principes, dat we hebben afgestoft, aangescherpt en vereenvoudigd naar aanleiding van recente onderzoeken van de Brandweeracademie, het bestuderen van de theorie en discussies met experts. Je moet het zien als ingrediënten, en niet als één standaard recept. We weten namelijk ook: bij brand ‘hangt het ervan af’.’’

Hoe is de uitgave tot stand gekomen?

,,In mijn lectorale rede (eind 2015) presenteerde ik de eerste versie van de ‘theorie van de voorspelbare afloop’. Deze was gebaseerd op waarnemingen uit de experimenten in Zutphen en de eerste resultaten van het onderzoek naar de offensieve buiteninzet (OBI). In de jaren erna zijn verschillende onderzoeken afgerond, zoals het onderzoek naar situationele commandovoering en het eindrapport van de OBI-onderzoeken, inclusief een praktisch handelingsperspectief. De bevindingen uit deze onderzoeken zijn de basis voor de hernieuwde kijk op brandbestrijding. De oorspronkelijke naam ‘de theorie van de voorspelbare afloop’ hebben we losgelaten, omdat deze te veel werd gezien als synoniem voor het afbrandscenario.’’

Wie hebben meegewerkt aan de publicatie?

,,De publicatie is ontwikkeld samen met een aantal experts: Siemco Baaij, Edward Huizer en Lieuwe de Witte. Daarnaast hebben we met brandweermensen gesprekken gevoerd om te checken of de hernieuwde kijk kan ondersteunen bij de brandbestrijding. Dit bleek het geval te zijn, met als resultaat dit document!’’

Wat is de status van de uitgave?

,,Het is een werkdocument, een foto van wat er nu is. Ondertussen werken we verder aan nieuwe eenvoudige basisprincipes. Zo doen we onderzoek naar de defensieve buiteninzet en ontwikkelen we vuistregels voor wanneer een brand kan overslaan en hoeveel water er nodig is om dat te voorkomen. Maar ook doen we onderzoek naar rookgaskoeling en hoe dat het beste kan, of wanneer nu eigenlijk stoom wordt gevormd. De publicatie wordt in de toekomst dus regelmatig geüpdatet.’’

Kunnen mensen vragen of opmerkingen over de uitgave doorgeven aan de Brandweeracademie?

,,Ja, graag zelfs! We hopen dat veel brandweermensen de basisprincipes in de praktijk gaan toepassen en dat ze ons laten weten wat ze hebben geleerd. Om de publicatie te blijven verbeteren, zijn vragen en opmerkingen van harte welkom. Alle reacties kunnen worden gemaild naar: onderwijscontent@ifv.nl.’’

actueel
30-04-2018 16:04

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...