Werkend Nederland moet ‘uit’ op vakantie

Ondanks dat flexibel werken bijdraagt aan werkgeluk, zien we nu ook de keerzijde hiervan. Echt even offline zijn, was niet eerder zo belangrijk als nu. Dit blijkt uit onderzoek, onder ruim 1.500 werkgevers en werknemers tussen de achttien en 65 jaar, uitgevoerd door Markteffect in opdracht van Tele2. De telecomprovider pleit er daarom voor dat werkend Nederland volledig ‘uit staat’ op vakantie.

Door de grote hoeveelheid mails en telefoontjes, voelt de helft (45 procent) van alle werknemers zich geleefd. Millennials (18-34 jaar) hebben hier meer last van (50 procent) dan hun oudere collega’s. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van werkend Nederland, zelfs als de ‘Out of Office-reply’ aan staat, geregeld werkmail checkt. Iets wat in stand wordt gehouden, gezien de verwachtingen van werkgevers en collega’s. Bijna de helft van de werkgevers verwacht namelijk dat werknemers e-mail blijven checken op vrije dagen en óók collega’s vertrouwen hierop (24 procent). 

Vanwege de hoge verwachtingen van baas en collega’s, worstelt werkend Nederland met bereikbaarheid. ‘Uit staan’ wordt steeds lastiger. „Des te belangrijker dat de werkgever én werknemer duidelijke grenzen stellen aan bereikbaarheid tijdens de vakantieperiode’’, aldus Barry Wissink, directeur zakelijke markt van Tele2. „Om die reden blazen wij de Out of Office reply nieuw leven in, zodat Nederlanders de tool weer weten te vinden en in hun voordeel kunnen laten werken.’’ 

Een kwart van Nederland (23 procent) weet de Out of Office-reply helemaal niet te vinden en twee op de tien (15-17 procent) gebruikt hem überhaupt nooit, zegt Wissink. „Terwijl hier juist kansen liggen om duidelijkheid te verschaffen over de afwezigheid en even afstand te nemen van het werk. Met humor en iets eenvoudigs als de Out of Office gaan we zakelijk Nederland daar dit vakantieseizoen bij helpen.’’

actueel
11-07-2018 13:07

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...