Werkgevers blijven sceptisch over thuiswerken

Sommige werkgevers hebben moeite met thuiswerken omdat het lastig is om op afstand controle te houden. Leidinggevenden zien thuiswerkers niet fysiek werken en hebben daarom de neiging ze harder te beoordelen als ze bijvoorbeeld een deadline niet halen. Communicatie is in dit geval essentieel. Zeker als een medewerker een aantal dagen niet op kantoor komt, is het van belang dat hij of zij geregeld updates geeft.

Tegelijkertijd biedt thuiswerken medewerkers ruimte, flexibiliteit en een betere balans tussen werk en privé. Werkgevers profiteren op hun beurt van een besparing op de reiskosten en kantoorruimte. Voor veel medewerkers is de mogelijkheid om thuis te werken inmiddels een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het bespaart reistijd en één of meerdere dagen vanuit huis je werk doen zorgt voor meer rust. Thuiswerken biedt medewerkers in potentie ook een rustigere werkruimte, omdat er geen bellende of vergaderende collega’s zijn om ze af te leiden. Dat verhoogt de productiviteit en effectiviteit. Bovendien verlaagt thuiswerken het ziekteverzuim. Dat geldt in het bijzonder voor mensen met een arbeidshandicap. Zij kunnen hun werk beter combineren met therapie of ziekenhuisbezoek en als werkgever hoef je minder kosten te maken om de werkplek aan te passen.

Techniek
De techniek is allang geen beperkende factor: vaak is een goed beveiligde laptop of tablet met een internetverbinding voldoende om thuis- of plaats onafhankelijk te werken. Medewerkers loggen op afstand in op het bedrijfsnetwerk, kunnen gemakkelijk bij hun bedrijfsdata en wonen via bijvoorbeeld Skype vergaderingen bij. En toch mogen veel werknemers er nog niet aan, omdat menig werkgever zich vooral focust op de nadelen van thuiswerken. Wat moet je doen om het tot een succes te maken?

Voorkom fulltime thuiswerken en zorg dat medewerkers tenminste twee dagen in de week naar kantoor komen. Betrek ze bij belangrijke meetings en sociale bijeenkomsten zoals een maandelijkse borrel.
Kies voor zakelijke chatsoftware, om de onderlinge communicatie en samenwerking te verbeteren. Iedereen is altijd up-to-date en het scheelt een hoop gemail over en weer.

Maak duidelijke afspraken en leg verantwoordelijkheden vast. Projectmanagementsoftware helpt bij het verdelen van taken en het bijhouden van de voortgang dat een (deels) thuiswerkend team boekt.
 
Zorg samen voor een goede, gezonde werkplek. Voor wie met beeldschermen en computers werkt, gelden thuis dezelfde eisen voor de inrichting van de werkplek als op kantoor. Maak ook heldere afspraken over onderhoud van apparatuur, het nemen van pauzes, afwisseling met ander werk en vergoedingen.

actueel
27-11-2017 12:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...