‘Werkplek van de toekomst’ zet in op personalisatie

Ontwikkelingen binnen het onderwerp ‘de moderne werkplek’ hebben constant de aandacht. Sleutelelementen van deze moderne werkplek komen onder meer aan de orde in de uitgebreide whitepaper ‘Workplace 2025’. Maar waar moeten bedrijven zich eerst op focussen? Dit was de kern van een discussie op het podium tijdens Fujitsu Forum, onlangs gehouden in München. Uit dit gesprek kwamen drie belangrijke punten naar voren:

1) Stel de gebruiker voorop

Komende jaren komt een grotere nadruk te liggen op zaken zoals personalisatie, contextualisering en het simplificeren van diensten ter verbetering van de gebruikerservaring. Een goed voorbeeld is personalisatie door data over voorkeuren van gebruikers te gebruiken. Dit creëert voor hen een ideale werkomgeving, waarin zij prettiger werken en productiever kunnen zijn. Contextualisering draagt hier ook aan bij, door het presenteren van de juiste dienst, op het juiste moment, op de juiste manier, zonder de werkstroom van de gebruiker te verstoren.

2) Ondersteun de millennials

Een werkplek moet optimaal ondersteunen, maar wel met aandacht voor security. Meer dan oudere generaties voelen jongeren zich minder beperkt door veiligheidsrestricties. Als zij ergens toegang tot willen hebben, vinden zij wel een manier. Hoogstwaarschijnlijk door buiten de bestaande systemen om te gaan en gebruikmakend van ‘shadow IT’. Het gevolg hiervan is dat security verder moet reiken dan de firewall van het bedrijfsnetwerk. Meer dan ooit moet er aandacht zijn voor ‘account identity’, zodat gebruikers digitaal de vrijheid hebben en toch nog steeds veilig zijn. 

3) Maak van werk een activiteit, geen fysieke plek

De moderne werkplek is niet langer een zelfstandig naamwoord, maar een werkwoord. Dit betekent dat je niet langer naar je werk hoeft te ‘gaan’, maar wel in staat moet zijn om je werk te ‘doen’. Slimme diensten en devices gaan steeds meer data genereren, die informatie bevat over voorkeuren van gebruikers. Nu doen bedrijven hier nog weinig mee, maar de verwachting is dat zij de komende jaren werkplekken vaker gaan inrichten op basis van inzichten uit data-analyses.

actueel
06-03-2018 11:03

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...