Wie betaalt voor verduurzaming vastgoed?

Platform Duurzame Huisvesting in Woerden verzorgde onlangs het Kenniscafé ‘Slimme gebruikers willen slimme gebouwen’, dat geheel in het teken stond van smart technology als middel voor verduurzaming. De technologische mogelijkheden zijn er al, maar de daadwerkelijke uitvoering wordt nog behoorlijk ingetoomd door de grote discrepantie tussen wie er van de voordelen van besparing geniet en wie er voor de aanpassingen moet betalen.

Dagvoorzitter Jaap Dijkgraaf (kennispartner TVVL) opende het kenniscafé door het vraagstuk te schetsen: ,,We zijn het erover eens dat we moeten verduurzamen om  te behalen, maar zo bouwen we nog steeds niet.’’ Hij nodigde de sprekers uit om elk een pitch te geven over hun standpunt. Rode draad van de middag was dat er technisch gezien al heel veel mogelijk is, maar dat dat nog niet genoeg benut wordt. Hoe kan het beter?

Martijn Roordink (directeur Spaces) benadrukte in zijn pitch dat je het in deze discussie eigenlijk niet moet hebben over vastgoed, maar over los goed. ,,De slag valt te winnen met behulp van techniek. Het eigendom daarvan ligt bij de vastgoedeigenaren, waardoor er vooral voor hen een grote rol ligt. Wij willen zelf een voortrekkersrol nemen, door alles in gebouwen meetbaar te maken om naar een steeds lager verbruik toe te werken. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer alles meetbaar en berekenbaar is, dat eindgebruikers ook bereid zijn om ervoor te betalen. Dat doen wij zelf ook.’’

Als belegger met een grote vastgoedportefeuille durft Merin op dit gebied een flinke stap voorwaarts te maken. CEO Bas van Holten vertelde: ,,Willen we Paris-proof zijn, dan moeten we allemaal volledig transparant zijn over ons energieverbruik. Er moet een soort Kadaster voor energieverbruik komen, waarin we álles kunnen zien. Zo kun je onderling vergelijken, doelen voor jezelf stellen én word je geprikkeld om als vastgoedeigenaar ook te gaan investeren. Wij vinden daarom dat alle huren inclusief energiekosten moeten zijn, een vast bedrag. Zo doen wij dat bij alle nieuwe contracten.’’

Een grote kantoorgebruiker is Philips. Senior director Group Sustainability Simon Braaksma verhaalde hoe de multinational innovatie inzet om haar doelstelling CO2-neutraal te worden te halen. Dit gebeurt door het vastgoed aan te pakken, maar ook de energiebron. Philips sloot een meerjarig contract voor de afname van windenergie van twee parken in Zeeland, met een totale capaciteit van ruim 140 megawatt. Het was de eerste keer dat een Nederlandse groep multinationals samenwerkte door rechtstreeks met projectontwikkelaars te onderhandelen, zonder tussenkomst van een energiebedrijf.

,,Willen we als vastgoedsector niet de boot gaan missen, dan moeten we nu doorpakken,’’ vond Huub Keizers (programmamanager TNO). Met inzet van sensors en data valt volgens Keizers gemakkelijk tien tot dertig procent op de energierekening te besparen. Een motivatie op zichzelf. ‘’Dit kan op gebouwniveau, maar ook op werkplekniveau. We hebben daar nu zelf diverse projecten mee lopen. Regelgeving zoals de Label C-verplichting voor kantoren in 2023 is goed, maar niet genoeg. We kunnen véél meer.’’

Wat misschien nog wel het meest ontbreekt in de sector, is de intrinsieke motivatie om over te stappen op energieneutraliteit, vond Doekle Terpstra (voorzitter UNETO-VNI). ,,De bouw is zeer traditioneel en hiërarchisch georganiseerd. Vaak wordt een duurzaamheidswens van een afnemer nog gezien als beperking; iets dat op het laatst nog aan een ontwerp wordt toegevoegd. Dit levert veel ontevreden partijen op. Dat móet anders, door beter samen te werken in de keten en duurzaamheid vanaf het begin integraal mee te nemen. Als dat lukt, wordt dat een van de grootste game changers.’’

actueel
11-04-2018 13:04

Best bekeken

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...