Winstuitkering voor ‘onmisbare’ schoonmakers

CSU investeert al jaren structureel in goed werkgeverschap. John van Hoof, voorzitter van de Raad van Bestuur: „Het gaat goed met CSU. Ondanks de concurrentie en de aanhoudende druk op de marges, weten we ons resultaat te handhaven en zijn we nog altijd groeiende. Dat is iets om trots op te zijn. Onze medewerkers vormen hierin de onmisbare schakels.”  

Volgens Van Hoof zorgen zij voor meerwaarde bij de klanten en verdienen zij alle waardering voor hun inzet. „Als mensenbedrijf geloven wij dat investeren in duurzame inzetbaarheid loont. Bij CSU gaan we daarom een flinke stap verder dan wat wettelijk verplicht is. Voor schoonmaakmedewerkers is er daarom al een aantal jaren een unieke winstuitkering boven op de cao-afspraken.” Omdat CSU de financiële doelstellingen heeft behaald, krijgen medewerkers die aan de gestelde criteria voldoen deze maand een waardecheque. De waarde van deze cheque is afhankelijk van het aantal dienstjaren bij CSU en de omvang van het dienstverband.

actueel
03-07-2018 10:07

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...