In de stress door zakelijke e-mail

De Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO) deed onderzoek naar het gebruik van de mailbox. Wat blijkt? Eenderde van het Nederlandse kantoorpersoneel geeft aan dat e-mailstroom bij hen tot stress leidt. De hoeveelheid stress neemt toe naarmate men meer tijd kwijt is aan het beantwoorden van e-mail.

Het onderzoek werd uitgevoerd door PanelCllix in november 2017 onder 524 werknemers met een kantoorbaan in Nederland. Ruim de helft van de ondervraagden die dagelijks twee uur of meer besteedt aan het lezen en verwerken van de e-mail, geeft te kennen dat dit tot stress leidt en elf procent ervaart zelfs veel stress. Ook werd onderzocht hoeveel tijd men kwijt is aan het beantwoorden en verwerken van het e-mailverkeer. Bijna veertig procent is er één tot twee uur per dag mee bezig en een vijfde is maar liefst een kwart van de werkdag kwijt aan e-mailen. Maar liefst 42 procent van de Nederlandse werknemers vindt dat de dagelijkse mailstroom afleidt van de eigenlijke taken. Anke Algera, voorzitter van de NBPO, maakt zich dan ook zorgen: ,,Wij vinden het signaal dat zoveel mensen stress ondervinden door de hoeveelheid e-mails zorgwekkend. Veel mensen werken reactief in plaats van proactief en dit kost meer energie. Als je werkstress wilt reduceren, is het belangrijk de koppeling tussen eigen gedrag en werkstress te wijzigen. Daarnaast kan het Nederlandse bedrijfsleven veel kostbare werkuren uitsparen door werknemers te adviseren slimmer met het mailverkeer om te gaan.’’ Als voorbeeld noemt ze de e-mailmeldingen. Maar liefst negentig procent van de kantoorwerkers heeft deze continu aanstaan en dit leidt veel te veel af. ,,Verwerk de mailbox dagelijks op vaste momenten. Uit ons onderzoek blijkt dat 59 procent van de ondervraagden geen gebruik maakt van deze optie. En dit terwijl het veel tijd kan besparen en het de kwaliteit van het werk verhoogt, doordat je concentratie niet steeds wordt verstoord.’’

actueel
01-12-2017 10:12

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...