Zakelijke post blijft nog 1 dag langer liggen

PostNL wil dat postbezorgers elke dag van de week met ongeveer even volle tassen op pad gaan. Dat betekent dat zakelijke brieven die geen directe haast hebben, voortaan soms een dag langer blijven liggen. Post die consumenten in de brievenbus stoppen, wordt wel gewoon de volgende dag bezorgd.  

In de huidige situatie is het op dinsdag, donderdag en zaterdag erg druk. Op woensdag en vrijdag wordt veel minder post bezorgd. Een gelijkmatigere verdeling over de vijf bezorgdagen moet volgens PostNL de voortdurende krimp van het postvolume het hoofd bieden. PostNL denkt dat de nieuwe manier van werken ook gunstig uitpakt voor postbezorgers, omdat zij straks meer uren en meer zekerheid krijgen. Wel blijft de totale werkgelegenheid afnemen, omdat er minder brieven en kaarten worden verstuurd. In tien jaar tijd zag PostNL het aantal bezorgde poststukken met de helft afnemen tot 2,5 miljard in 2017. Die hoeveelheid zal naar verwachting in 2025 nog eens zijn gehalveerd.
De afgelopen jaren zijn veel maatregelen getroffen om de gestage krimp het hoofd te bieden. De maandag is gesneuveld als bezorgdag en het aantal brievenbussen wordt bijna gehalveerd tot circa 10.000.

actueel
11-10-2018 09:10

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...