‘Ziek zijn is geen falen’

Meer dan de helft van de werkgevers ervaart dat werknemers door te veel verantwoordelijkheidsgevoel tóch naar kantoor komen terwijl ze ziek zijn. Meer dan de helft van de werknemers (57 procent) voelt zich dusdanig verantwoordelijk voor hun bedrijf, dat ze gewoon naar hun werk gaan als ze ziek zijn. Dat blijkt uit de Hr Marktmonitor, een arbeidsmarktonderzoek van uitzendbureau Unique en onderzoeksbureau Motivaction onder ruim 2.300 werknemers en meer dan 2.000 werkgevers in het groot- en mkb-bedrijf.

Meer dan de helft van de werkgevers bevestigt dat verantwoordelijkheidsgevoel de reden is waarom werknemers toch gaan werken terwijl ze ziek zijn. Verantwoordelijkheid nemen en werkgevers die verantwoordelijkheid ook graag geven; het is een trend binnen organisaties. „Maar het is natuurlijk niet goed dat die verantwoordelijkheid betekent dat je je minder snel ziek meldt. Je kunt ook té bevlogen zijn”, zegt Marion van Happen, directeur bij Unique. „Als je ziek bent, kun je je werk minder goed doen en ben je minder productief.” Maar, benadrukt ze, ook werkgevers moeten zich zorgen maken over deze ontwikkeling. „Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal voor een organisatie, daar moet je goed voor zorgen.” Wat niet goed is voor jezelf, is ook niet goed voor de organisatie.

Problemen op lange termijn
Dat mensen zich niet ziek durven te melden uit verantwoordelijkheidsgevoel, angst om hun baan kwijt te raken of uit schaamte, kan op lange termijn problemen opleveren. „In het ergste geval kan het zelfs leiden tot een burn-out”, zegt verzuimspecialist Sonja de Winter, van Focus VerzuimManagement. „Ik adviseer werknemers altijd om verzuim bespreekbaar te maken. Als je een goede relatie hebt met je werkgever, kan dat. Mocht dat ingewikkeld blijken, kun je naar een bedrijfsarts toestappen.”

Verzuim voelt soms als falen
15 procent van de medewerkers geeft aan dat verzuim wordt gezien als falen van een medewerker binnen zijn organisatie. Ook tien procent van de werkgevers in het grootbedrijf ziet verzuim bij de medewerkers op die manier. „Het is pijnlijk dat de werkgever ziek zijn als falen ziet. Een werkgever zou volgens mij alles in het werk moeten stellen om een gezonde en vitale werkomgeving te bieden“, aldus Van Happen. „Als ik de 24-uurs economie in ogenschouw neem, zijn de uitkomsten van dit onderzoek niet gek. Maar het is wel pijnlijk. Deze ontwikkelingen vragen om helderheid en duidelijke keuzes op het gebied van verzuim- en vitaliteitsbeleid.”
Al is het nog wel de vraag hoe dat precies invulling moet krijgen: meer dan de helft van de werkgevers denkt namelijk dat als ze makkelijker met het verzuimbeleid om zouden gaan, medewerkers zich sneller ziek zouden melden. Medewerkers zijn het daar grotendeels mee oneens (70 procent) en zouden ook bij een soepeler beleid gewoon naar hun werk gaan.

actueel
13-04-2018 09:04

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...