Zorginkoper verdient flink ondergemiddeld

De Nederlandse inkoper in de zorg verdient vergeleken met zijn collega’s in de industrie en de publieke sector aanzienlijk minder. Het gemiddeld bruto maandsalaris in de zorg is 4.340 euro.   

Dat blijkt uit de Deal!-NEVI Nationale Inkoopenquête 2018 (612 netto response). Het gemiddeld bruto maandsalaris van de inkoper in de industrie en die in de publieke sector is respectievelijk 5.535 euro en 4.956 euro. Gemiddeld over alle sectoren is het bruto maandinkomen van de Nederlandse inkoper 5.226 euro. Aan het opleidingsniveau van de Nederlandse zorginkoper kan de lagere beloning niet liggen. Is het gemiddeld opleidingsniveau van de Nederlandse inkoper hbo, in de zorgsector treffen we dat opleidingsniveau juist meer dan gemiddeld aan. 
De tweejaarlijkse Deal!-NEVI Nationale Inkoopenquête ‘Ambitie in inkoop’ is dit jaar voor de derde keer verschenen en een gezamenlijk initiatief van de redactie van Deal! Magazine over Inkoop en Supply Management en NEVI. 

actueel
10-01-2019 09:01

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...