Zorgsector dupe van extra belasting op afval

Eén van de vele voorgenomen belastingmaatregelen voor 2019 is het verhogen van de afvalstoffenbelasting voor restafval. Meer specifiek gaat het hier om restafval dat verbrand wordt. Impact van deze voorgenomen maatregel is dat de kosten van afvoeren van restafval zullen stijgen met circa 16%.

Deze maatregel is bedoeld om particuliere huishoudens te stimuleren afval (nog) beter te scheiden in recyclebare stromen om daarmee de hoeveelheid restafval te reduceren.
Op glas, papier, GFT en PMD (kunststofverpakkingen) wordt deze extra belasting namelijk niet geheven en die kunnen particulieren gescheiden aanbieden.
Voor zorgorganisaties werkt deze prikkel helaas niet; PMD (een aanzienlijk aandeel van het afval in de zorgsector) wordt daar niet apart ingezameld.
De subsidie die gemeentes uit de opbrengsten van de verpakkingsbelasting krijgen voor het apart inzamelen van PMD gelden namelijk niet voor zorg- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.
Aan deze heffing, die bedoeld is als stimulans voor afvalscheiding, is dus door zorgorganisaties niet te ontkomen door het afval te scheiden. Daarmee dreigt deze aanstaande verhoging van de afvalstoffenbelasting dus een extra kostenpost te worden. En dat terwijl men in de zorg best bereid is afval te scheiden. 
Kort samengevat, een begrijpelijke maatregel die in dit geval verkeerd uitpakt voor de zorg, schrijft Intrakoop. De organisatie gaat intensief lobbyen bij het ministerie en leveranciers om de gevolgen te beperken en gescheiden inzameling van PMD daadwerkelijk mogelijk te maken. 

Kunst
23-11-2018 08:11

Best bekeken

Vitality Check meet betrokkenheid

Willem van Rhenen, bedrijfsarts bij ArboNed heeft in samenwerking met de universiteit Utrecht een instrument, de ‘Vitality Check’ ontwikkeld waarmee de bevlogenheid of gespannenheid van medewerkers in kaart kan worden gebracht. Ook kunnen aan de hand van dit instrument de oorzaken ...

Document Dialog en ReadSoft vormen krachtig team

Partnership optimaliseert ePostkamer en eFacturatieBunnik, 11 maart 2010 – Document Dialog, leverancier van totaaloplossingen voor documentintensieve organisaties, vormt met ReadSoft een krachtig partnership wat betreft de ontvangst en verwerking van binnenkomende documenten. In ...