Zorgsector maakt winst door verkoop vastgoed

Over de hele zorgsector steeg de winst vorig jaar gemiddeld met 1,8 procent, tegenover 1 procent in het jaar daarvoor. Een stijgende lijn dus. Toch is er reden voor bezorgdheid. De zorgorganisaties halen hun winsten namelijk niet uit de zorg, maar voor een groot deel uit het vastgoed.   

In de vorige maand door adviesbureau EY gepubliceerde Barometer Nederlandse gezondheidszorg schrijft het bureau dat veel zorginstellingen hun vastgoed voor een mooie prijs hebben verkocht. Dat ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties en GGZ-instellingen hun panden verkopen, heeft onder meer te maken met het overheidsbeleid om ouderen, gehandicapten en GGZ-patiënten zo lang mogelijk thuis te behandelen. Het beleid van thuis behandelen heeft de grootste invloed op de ouderenzorg. De verzorgingshuizen verdwijnen en daar is de wijkverpleging voor in de plaats gekomen. Dat zorgorganisaties hun panden verkopen, is niet de hoofdreden dat de financiële kurk onder hun bestaan verdwijnt. Dat heeft te maken met een regeling met de overheid die dit jaar afloopt. Zorgorganisaties ontvingen altijd een vast bedrag voor hun panden. Die regeling is in 2012 omgezet in een bedrag per patiënt. Dus: hoe voller een gebouw, des te meer geld. Vanaf volgend jaar worden de bedragen opnieuw vastgesteld en dat gaat mogelijk problemen opleveren. De winst op vastgoed zal verdampen waardoor de instellingen het geld moeten verdienen met de zorg zelf. Wegvallen van de vastgoedinkomsten kan het toch al nijpende personeelstekort in de zorg vanaf komend jaar dus verder vergroten.

actueel
08-10-2018 15:10

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...