Zzp’ers werken ook graag buitenshuis

De flexwerkplek is steeds meer een volwaardige werkplek en daarmee een volwassen alternatief voor de keukentafel geworden. Ruim 85 procent van de zzp’ers zoekt hun werkplek geregeld buiten het eigen huis. Mannelijke zzp’ers werken ten opzichte van hun vrouwelijke collega-ondernemers nog vaker buitenshuis. Van alle vrouwen werkt 77 procent weleens op een locatie elders, terwijl dit percentage bij mannen tien procent hoger ligt.  

Uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1.248 zzp’ers blijkt dat van de zzp’ers die buitenshuis werken, de meesten dit doen bij de opdrachtgever. Een kwart kiest geregeld voor een flexwerkplek. De helft van de zzp’ers die niet voor een flexwerklocatie kiezen, werkt nu eenmaal liever thuis. Bijna een derde doet dit niet vanwege hun persoonlijke situatie. Slechts een op de tien zzp’ers laat de flexwerkplek links liggen vanwege de kosten. Er is een duidelijke verschuiving te zien in het aantal uur dat zzp’ers op een flexwerklocatie doorbrengen. Was dit in 2017 nog gemiddeld acht uur per week, nu is dat gestegen naar negen uur. De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef in Nederland. Onderzoek van ZZP Barometer is bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de bijna 1,2 miljoen zzp’ers die Nederland kent.  

actueel
28-06-2018 12:06

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...