‘Facility management veel meer dan kostenpost’

Managers van bedrijven en instellingen zien facilitaire diensten niet langer als een noodzakelijke kostenpost, maar als een onmisbaar onderdeel dat een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het succes van een instelling of onderneming, stellen Natalie Hofman, voorzitter van beroepsvereniging FMN en Herman Kok, universitair docent van Wageningen University.

Facilitaire professionals zorgen dat ‘alles functioneert’, zodat anderen kunnen werken, wonen of recreëren in een passende omgeving. Denk daarbij aan huisvesting, inrichting van de werkplek, catering, servicedesks, schoonmaak, wagenparkbeheer, mobiliteit en bereikbaarheid. Daarnaast richt FM zich in toenemende mate op het gebruik van slimme toepassingen zoals schoonmaakrobots, handige apps of flexibel in te delen werkplekken. Hoewel het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geen overzichten bijhoudt van marktontwikkelingen in de wereld van het facilitymanagement lijkt nu, na jaren van krimp tijdens de economische crisis, het tij te keren. Voor het eerst sinds 2009 is er weer sprake van groei, blijkt uit onderzoek dat de FNM, de beroepsvereniging voor het facilitaire domein, periodiek uitvoert samen met organisatieadviesbureau Twijnstra Gudde. Uit de cijfers valt op te maken dat in de totale markt, jaarlijks inclusief vastgoed circa tachtig miljard euro omgaat. ,,Doordat er nauwelijks toegankelijke statistische gegevens beschikbaar zijn, moeten we zelf onderzoek laten doen’’, zegt FMN-voorzitter Hofman. Volgens haar is het merkwaardig dat het CBS geen gegevens verzamelt van een beroepsgroep waar alleen al in Nederland ongeveer driehonderdduizend mannen en vrouwen werkzaam zijn. Wél is bij het statistiekbureau bekend dat 8.800 bedrijven zich bezighouden met de reiniging van het interieur van gebouwen en 3.650 organisaties zich richten op het schoonhouden van de buitenzijde ervan. Specifieke totaaloverzichten ontbreken echter. Facilitaire dienstverlening wordt nog te veel beschouwd als een onvermijdelijke kostenpost. Dit negatieve beeld is volkomen onterecht, vindt universitair docent Kok. Er is immers steeds meer wetenschappelijk bewijs dat een schone, behaaglijke werkomgeving, met voldoende mogelijkheden om de werkplek te kiezen, een gunstig effect heeft op de productiviteit en de kwaliteit van de activiteiten van medewerkers. Daarbij ziet Kok een nadrukkelijke rol weggelegd voor de facility manager, want die moet in staat zijn om op directieniveau de toegevoegde waarde van de inzet van faciliteiten aan te tonen. ,,Natuurlijk moet het sanitair fris zijn en is het belangrijk dat operationele verstoringen snel worden verholpen, maar de leiding van een bedrijf heeft vooral behoefte aan een duidelijke visie op facilitair’’, klinkt het. Volgens Kok draait het om het antwoord op de simpele vraag wat het effect is van de inzet van faciliteiten en diensten op de uitkomst van primaire processen. En dit in vergelijking met de kosten en de risico’s. ,,Dit moet de hedendaagse facility manager duidelijk kunnen maken.’’ Hofman is het hier mee eens: ,,We mogen gerust wat minder bescheiden zijn.” Dagelijks dragen meer dan 270.000 facilitaire medewerkers, die in dienst zijn bij een professionele facilitaire organisatie, bij aan een optimale omgeving om te werken, te leren, te ontmoeten, beter te worden of te recreëren. In Nederland is de facilitaire sector goed voor ongeveer tien procent van het bruto nationaal product. ,,Daarmee is het aandeel van deze branche groter dan die van de transportsector en de land- en tuinbouw samen, die wel kunnen rekenen op ruime aandacht van het kabinet’’, voegt Kok toe.

actueel
01-12-2017 09:12

Best bekeken

Verleiden met Workplace Nudging

Tegenwoordig zijn huisvestingstrajecten vaak langlopende veranderprocessen. Het hele traject van visie, budget en ontwerp tot en met de uiteindelijke verhuizing duurt maanden, soms zelfs jaren. Vervolgens blijkt het dan nog eens erg tijdsintensief te zijn om medewerkers mee te krijgen in het ...

School uit / natuurlijk materiaal

Nieuwsbron: Eindhovensdagblad Gebruikt: N (klik op N om status in J te veranderen, Item verhuist naar archief) Foto: Datum: 2005-09-08 16:37:56 356 School uit/ natuurlijk materiaal De nieuwbouw van het Novalis College isrientati geheel ...