Basiskennis dossier afvalbeheer

Samengesteld door: , Henny Brullemans


Facilitair

In tegenstelling tot vroeger wordt nog maar een klein deel gestort op een stortplaats. Sinds de industriële revolutie is de hoeveelheid en diversiteit van het afval enorm toegenomen. Daarnaast nam het aandeel schadelijk tot zeer schadelijke stoffen flink toe. Doordat afval ongecontroleerd werd gedumpt en op verlaten plekken werd verbrand, nam de druk op het milieu toe. De gevolgen hiervan werden voor mens en natuur steeds meer merkbaar. In de jaren ‘70 van de 20e eeuw kwam er een kentering in het beleid. Door de toenemende milieu-impact en het toegenomen bewustzijn van de schaarste van grondstoffen werd het afvalbeleid gericht op bescherming van het milieu en op hergebruik. Een gemiddeld persoon produceert 5 kilo afval per week; thuis, onderweg en op het werk. Het afval hoort in de daarvoor bestemde bakken, containers, tonnen, et cetera te worden verzameld. De afvoer (ledigen) van deze inzamelpunten moet zijn geregeld en de naleving moet worden gecontroleerd. Het is daarmee bij uitstek een taakgebied van facilitair management.