Basiskennis dossier contract- en leveranciersmanagement

Samengesteld door: , Henny Brullemans


Definitie

In een contract staan de rechten en plichten van de deelnemende partijen beschreven. Waar vroeger de directeur verantwoordelijk was voor het tekenen van het contract, zijn het nu voornamelijk de specialisten die de contracten afsluiten. Echter kwam hierdoor het zicht op de budgettering in het geding doordat er veel verschillende personen bezig waren met verschillende contracten. Uiteindelijk is een specialisme contract- en leveranciersmanagement tot stand gekomen. Een organisatie kan ervoor kiezen om een afdeling contract- en leveranciersmanagement op te zetten. Hierdoor zullen alle contracten door hen afgesloten worden en houden zij toezicht op het naleven van de afspraken.