Basiskennis dossier het nieuwe werken


Onder het nieuwe werken wordt ook wel verstaan het plaats- en tijdonafhankelijk werken. Het is ontstaan vanuit de ICT-sector. Werken waar, wanneer en hoe men dat zelf het prettigst vindt.  Professionals moeten tegenwoordig waar en wanneer dan ook toegang kunnen krijgen tot relevante informatie waarmee gewerkt kan worden. Het nieuwe werken  (HNW) bevat een andere manier van denken en geeft daardoor meer mogelijkheden tot verschillende aandachtsgebieden binnen een organisatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het samenwerken, het leiderschap en de organisatiecultuur. Doordat organisaties en mensen flexibeler omgaan met hun werktijd en –omgeving, voelen mensen zich prettiger en zullen daardoor productiever zijn.

Facilitair

Wanneer er binnen een organisatie wordt nagedacht over het nieuwe werken (HNW), kan men een goede invulling geven aan het verduurzamen van de organisatie. Er is een behoefte aan diverse verschillende werkplekken en de daarmee gekoppelde ondersteuning. De facilitair manager kan door middel van het invoeren van Het nieuwe werken verschillende bedrijfsdoelstellingen verwezenlijken. Het invoeren van HNW kan namelijk erg veel opleveren.

De afgelopen jaren is er veel veranderd op de werkvloer, met name wat betreft flexwerken. Hierin zie je dat er steeds meer rekening gehouden wordt met de wensen en behoeften van de medewerker. Bij HNW staat de medewerker centraal. Er wordt hierbij rekening gehouden met wat de medewerker nodig heeft om zijn werk goed uit te kunnen voeren. Je kunt hierbij denken aan werkplekken, opleiding en ICT-hulpmiddelen. Daarbij spelen heldere regels en procedures een erg belangrijke rol.

HNW: Bricks, bytes en behaviour

Wanneer er wordt gesproken over Bricks, bytes en behaviour doelt men op de huisvesting en de technologie van het kantoor, maar ook het gedrag van de gebruikers wordt hiermee bedoeld. Wanneer het gedrag van de gebruiker niet overeenkomt met de visie van het bedrijf, zal het gewenste resultaat niet worden behaald.

De traditionele manier van werken is nog steeds achter een bureau op kantoor, maar je ziet hier steeds meer verandering in komen. Het nieuwe werken is allang geen nieuw begrip meer, en er zijn veel bedrijven welke HNW al hebben geïmplementeerd binnen het bedrijf. bij het Nieuwe werken werk je niet meer standaard achter een bureau op kantoor, maar is het ook mogelijk dat je op een kantoor werkt met flexplekken of werkt vanuit een vergaderplek.

Binnen het nieuwe werken wordt het hebben van betrouwbare technologieën steeds belangrijker. We worden met zijn allen steeds afhankelijker van de techniek. Het hebben van een betrouwbaar netwerk is daarom ook van groot belang.

Cloud

Bij het werken vanuit huis of een andere externe werkplek wordt er veel gebruik gemaakt van de Cloud. Het is van groot belang dat deze online werkomgeving goed wordt beveiligd. Er werken wereldwijd een heleboel mensen online, maar hoe waarborg je nu de veiligheid van documenten in de Cloud? Is de kans aanwezig dat een derde er met vertrouwelijke bedrijfsgegevens vandoor gaat, zo ja, hoe ga je dit tegen en hoe garanderen Cloud aanbieders deze veiligheid? Want zodra het werken via de Cloud niet meer veilig is, zal deze business snel zijn populariteit gaan verliezen. Het werken vanuit de Cloud brengt, behalve veiligheidsrisico’s ook andere risico’s met zich mee. Je bent namelijk afhankelijk van een netwerkverbinding. Als deze niet naar behoren werkt, kan er tijdelijk niet gewerkt worden. Ook speelt de snelheid van deze verbinding mee. ICT-aanbieders zijn dan ook altijd in de weer om hier nieuwe oplossingen voor te vinden.

Gevolgen van HNW

Doordat bij HNW meer verantwoordelijkheid bij de medewerker wordt gelegd, krijgt de medewerker steeds meer uitdaging in zijn of haar werk. De medewerker krijgt steeds meer vrijheid en daardoor verricht hij niet alleen het werk dat hij moet doen, maar ook omdat hij dat wil. Dit vertrouwen vanuit de werkgever, is van cruciaal belang bij het slagen van HNW in een organisatie.

De werknemer ervaart meer rust in het werken vanuit een door hem gekozen locatie. Mensen werken blijkbaar een stuk relaxter in hun eigen omgeving. Op kantoor zijn er constant collega’s om je heen, waardoor de concentratie die je nodig hebt om je werk goed te verrichten daalt. Bij het werken vanuit bijvoorbeeld thuis bepaal jijzelf hoe urgent een bepaald mailtje of telefoontje is.

Men kan bij HNW zelf hun tijd indelen. Niet iedere persoon is even productief tussen de gangbare 9 tot 5 kantoortijden. De ene persoon presteert beter in de avond en de ander is een stuk productiever in de ochtend. Door HNW kan men zelf bepalen wanneer er werkt verricht wordt. Het enige waar rekening mee gehouden moet worden is of het verrichtte werk inhoudelijk net zo goed is als wanneer men op kantoor zou werken.

Doordat je vanuit huis kunt werken, win je elke dag wat tijd door het niet hebben van reistijd. Deze tijd kan worden ingedeeld naar eigen inzicht. HNW is zeer goed te combineren met het ouderschap.

Een aantal positieve gevolgen van de invoer van HNW zijn

  • Verbetering van de productiviteit van medewerkers; 
  • Kostenreductie, minder reiskosten en kleinere kantoren; 
  • Verbetering van arbeidsmarktpositie, door een modernere kantooromgeving wordt het aantrekkelijker voor jonge mensen die graag in vrijheid te werken.

Negatieve gevolgen HNW

Door de invoering van HNW, lijken mensen steeds minder positief naar hun werk te komen. Want zoals eerder beschreven, doordat men meer verantwoordelijkheid krijgt, wordt de werkdruk ook steeds hoger. Doordat de stress steeds meer toeneemt door bijvoorbeeld het niet goed kunnen concentreren op hun werk. Wordt de draagbaarheid van de werkzaamheden steeds zwaarder.  

HNW is een hele investering binnen een organisatie. De vraag is of men productiever werkt door de invoering van HNW en wat het oplevert voor de organisatie. Werkgevers hebben vaak als doelstelling ‘hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk werken’ en ‘hoe zijn wij een zo goed mogelijke werkgever’. Om deze vraag te beantwoorden moet er eerst duidelijk zijn wat de wensen en behoeften zijn van de mensen binnen de organisatie.

Een aantal negatieve gevolgen van HNW zijn:

  • Mislopen van een collega, op kantoor kun je even langslopen. Vanuit huis ben je afhankelijk van telefoon- of mailverkeer. 
  • Wanneer je thuis werkt met kinderen kun je daardoor sneller afgeleid zijn. 
  • Doordat je bij HNW niet zo veel meer op kantoor bent, kan dit het teamverband een knauw geven. Hierdoor kan het voorkomen dat werkzaamheden minder efficiënt uitgevoerd