Basiskennis dossier mobiliteit


Mobiliteit is erg divers. Mobiliteit staat altijd in verband met beweeglijkheid. Het beschikbaar hebben van auto’s en bijvoorbeeld fietsen. Dus kort gezegd alle bewegingen die door middel van verplaatsen van mensen, goederen, maar ook van energie tot stand komen. Ook mobiele telefonie draagt bij aan de mobiliteit van een mens. We kunnen het hier hebben over de beweegbaarheid van een organisatie extern maar ook intern; geografische mobiliteit, functionele mobiliteit en interne mobiliteit.

Facilitair

Mobiliteit is een onderwerp dat zich steeds blijft ontwikkelen. Het is daarom voor de facilitair manager of andere geïnteresseerden interessant hier lering uit te trekken en er zich in te gaan verdiepen. Niet alleen mobiliteitsbeleid maar ook mobiliteitsmanagement is van groot belang. Het beheren, toewijzen en bewaken van alle mobiliteitsvervoermiddelen ligt bij de facilitaire dienst. Ook het maken van zakenreizen (per trein, vliegtuig, et cetera ) kan in het beheer zijn van de facilitaire dienstverlening.

Mobiliteit op de werkvloer

Mobiliteit op de werkvloer zie je vaak terug in het van a naar b komen. Ook spelen mobiele telefoons tegenwoordig een belangrijke rol. Door het gebruik van sociale media is vrijwel iedereen waar en wanneer dan ook bereikbaar. Wanneer er sprake is van interne mobiliteit denken we aan onder andere doorgroeimogelijkheden. Bij interne mobiliteit draait het om het verhogen van de effectiviteit binnen de organisatie, het versterken van interne sociale banden. Wanneer er aandacht wordt besteed aan het innovatief en actief houden van de organisatie, kan dat een grote meerwaarde hebben. Door goed doordachte mobiliteitsstrategieën worden medewerkers meer en meer gemotiveerd om zich verbonden te voelen met de organisatie.

Beleid en mobiliteitsoplossingen

Mobiliteit maakt tegenwoordig vaak deel uit van de toekomstvisie van een organisatie. Wanneer er geen duidelijk mobiliteitsbeleid is, wordt het lastig deze toekomstvisie uit te dragen. Vaak is zo’n beleid wel aanwezig, maar wordt er nog te weinig gebruik van gemaakt of wordt er nog te weinig aangestuurd om het gebruiken ervan. Zo worden er tal van oplossingen geboden, zonder dat er echt duidelijk is wat de bedoeling ervan is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan HNW, zijn er duidelijke afspraken gemaakt en is iedereen hiervan op de hoogte? Wordt er van je verwacht minimaal 1 keer in de maand op kantoor te werken of moet je 1 keer per week terug naar kantoor voor een bijeenkomst of overleg. 

Mobiliteit neemt steeds meer een belangrijke rol in voor bedrijven. Tijd is geld. De drukte op de wegen veroorzaken files en zorgen niet alleen voor inefficientie maar ook voor stress. De productiviteit neemt hierdoor af. Verder kijken dan naar de auto is nodig. Het openbaarvervoer gebruiken of stimuleren het gebruik van de fiets moet zeker worden overwogen.

Bij dienstreizen, zeker als er weinig materiaal moet worden meegenomen, kan ook op een andere wijzen dan met de auto worden gedaan. Moet de werknemer met een bedrijfsauto of mag hij met zijn eigen auto de dienstreis maken? Wat zijn de gevolgen? Wie is verantwoordelijk voor schade bij gebruik eigen auto? Gaan we internationaal dan is vliegen zeker een goede optie.

Er zijn vele regelgevingen omtrent het gebruikmaken van een bedrijfleaseauto. Hierdoor moeten vele zaken administratief worden bijgehouden en zijn er fiscale consequenties. Zowel voor de werkgever als de werknemer.

Mobiliteitsmanagement zelf doen of uitbesteden?

De adminstratieve rompslomp, de fiscale regelgeving, de planning, het vervoermiddel ter beschikkingstellen, innemen van het voertuig, dienstreis boeken (vliegtuig), tankpas, parkeerkaart, track &trace, et cetera wilt u dat bij uw corebusiness? Zijn er professionele bedrijven die de mobiliteit van u kunnen overnemen?

Trends en ontwikkelingen

Tegenwoordig dient een bedrijfsauto vaak als mobiel kantoor. Mensen zijn steeds vaker en langer onderweg naar afspraken. Daarom moet er ook goed worden nagedacht over de invulling van het wagenpark. Hoe houdt men dit in beheer, en hoe kan men zo economisch mogelijk rijden? Worden alle auto's electrich? Er zijn een aantal fabrikanten die hier handig op inspelen. Zo bestaan er al auto’s waar je via de cloud toegang hebt tot een digitale agenda. Ook is het mogelijk dat de auto zich automatisch inbelt bij een telefonische vergadering. Dit alles kan zonder dat de bestuurder iets hoeft te doen.