AFVALBOX ontwikkelt een duurzaam inzamelsysteem voor bekers

AFVALBOX loopt al even rond met de vraag: hoe zamelen we bekers in met gebruik van onze afvalbakken? Mede geïnspireerd door de bestaande beker verzamelsystemen staken we veel energie in speur- en denkwerk om een oplossing hiervoor te vinden. De enige optie bleek om zelf aan de slag te gaan met het maken van een inzamelsysteem. Dat hebben we dan ook gedaan!

U dient geregistreerd te zijn om dit artikel te kunnen lezen.

Inloggen Registreren
Afvalbeheer
15-08-2018 06:08

Bekijk alle artikelen in dit dossier

relevante artikelen

Duurzaamheid zware verantwoordelijkheid facility managers

Het goud ligt op straat: 48% van de bedrijven vernietigt datadragers niet vertrouwelijk, 39% van de etensresten verdwijnt bij het restafval; en dat zijn meer een paar voorbeelden. Het Nationaal Afval Rapport, dat op de laatste vakbeurs Facilitair en Gebouw werd gepresenteerd, bevat veel nuttige ...

Woningcorporaties geven onvoldoende prioriteit aan afvalscheiding verlichting

Jaarlijks komen bij onderhoud en renovatie van woningen door woningcorporaties ongeveer 1 miljoen tl-buizen en spaarlampen vrij. Hoewel de corporaties wettelijk verplicht zijn om deze gescheiden in te zamelen en in te leveren voor recycling, dragen ze nog onvoldoende zorg voor correcte ...