Een slim FMIS, dankzij slimme interfaces

Wanneer u slimmer wilt werken, kan een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) u daarbij helpen. Door de invoer van informatie en gegevens in het systeem, zorgt u ervoor dat u overzicht en inzicht krijgt in de dagelijkse facilitaire activiteiten. Ook kunt u beter sturen op uw strategische plannen. Echter werken veel facilitaire organisaties nog op een traditionele wijze met het FMIS. Hierbij zorgt de mens voor de input (van gegevens en informatie) en vraagt hij om output (in de vorm van dashboards en rapportages). Maar dat kan tegenwoordig allemaal net wat slimmer…

Integrale inzet van uw FMIS

Het FMIS is een op zichzelf staand softwaresysteem, dat bij uitstek geschikt is om integraal in te zetten. Dit betekent dat u met vele soorten uiteenlopende informatiebronnen een interface kunt realiseren. Het FMIS speelt dan een centrale rol in de uitwisseling van de informatie. Dit kunnen interfaces zijn met beschikbare softwaresystemen, maar bijvoorbeeld ook met hardwaresystemen.

Het integrale FMIS wordt aan de ene kant verrijkt met informatie vanuit deze nieuwe bronnen. Aan de andere kant kan het er ook voor zorgen dat informatie gedeeld wordt met andere systemen. Juist door het facilitaire systeem te verbinden met innovatieve informatiebronnen, beschikt u over nieuwe inzichten. Dit stelt u in staat om andere conclusies te trekken, beter onderbouwde besluiten te nemen en uw werkwijze aan te passen. Zo kunt u facilitaire activiteiten beter, efficiënter en goedkoper uitvoeren, met een hogere klanttevredenheid tot gevolg. En daar ligt de kracht van Smart Facility Management.

Hoe maakt u een FMIS Smart?

Met behulp van Smart Facility Management koppelt u nieuwe technologische software en hardware zoals bijvoorbeeld Internet of Things (IoT), Big Data en Virtual Reality, met uw FMIS. Eigenlijk voegt u een extra paar ogen en oren toe, waardoor u meer informatie over de interne klant en de werkomgeving krijgt.

Om toe te werken naar een Smart FMIS is het belangrijk om eerst uw visie ten aanzien van de facilitaire afdeling duidelijk te formuleren. Dan bepaalt u welk procesonderdeel van het facilitaire systeem u slimmer, efficiënter of effectiever wilt maken. Vervolgens inventariseert u welke beschikbare systemen er binnen uw organisatie zijn, maar onderzoekt u ook toepassingen die u mogelijk nog niet in huis heeft.

Na het formuleren van uw visie en de inventarisatie van systemen, is het tijd om de functionele beschrijving te maken. Dit is een belangrijk onderdeel in het optimalisatietraject en het helpt u duidelijk te maken waar het voordeel zit voor uw afdeling of de interne klant.

Stel, u wilt dat uw klanten makkelijker een gereserveerde ruimte kunnen vinden met behulp van kleurige ruimteschermen. Een omschrijving als : “Het verbinden van het FMIS aan het ruimtescherm”, is dan een beknopte beschrijving van wat u wilt. Maar het zegt nog niets over hóe u het wilt. Moet alle informatie over de reservering op het ruimtescherm geprojecteerd worden of slechts een gedeelte? Welke informatie moet er in het FMIS beschikbaar zijn om de reservering te maken? Kan een ruimte ook ter plaatse worden gereserveerd en worden no-shows automatisch in het FMIS verwerkt? Een functionele beschrijving geeft antwoord op deze vragen, waardoor het effect van een interface duidelijk is en het helpt u het FMIS nog slimmer in te zetten.

FMIS
08-02-2018 16:02

Bekijk alle artikelen in dit dossier

relevante artikelen

Past uw FMIS wel bij uw managementsysteem?

Serviceorganisaties halen vaak een beperkt rendement uit de tools waarmee ze hun werkzaamheden managen. Een strategische benadering voor de keus en inzet van tooling kan dus veel opleveren. In alle gevallen is het van groot belang dat de organisatie éérst overweegt hoe zij haar ...

Implementatie facilitaire software

Facilitaire software is een onmisbare schakel voor het goed kunnen functioneren van een facilitaire afdeling, zowel in de profit als in de non-profit. Of je nu besparingen wilt realiseren, efficienter wilt omgaan met de ruimte binnen je bedrijf of organisatie, de kwaliteit van je leveranciers wilt ...