Een slim FMIS, dankzij slimme interfaces

Wanneer u slimmer wilt werken, kan een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) u daarbij helpen. Door de invoer van informatie en gegevens in het systeem, zorgt u ervoor dat u overzicht en inzicht krijgt in de dagelijkse facilitaire activiteiten. Ook kunt u beter sturen op uw strategische plannen. Echter werken veel facilitaire organisaties nog op een traditionele wijze met het FMIS. Hierbij zorgt de mens voor de input (van gegevens en informatie) en vraagt hij om output (in de vorm van dashboards en rapportages). Maar dat kan tegenwoordig allemaal net wat slimmer…

Integrale inzet van uw FMIS

Het FMIS is een op zichzelf staand softwaresysteem, dat bij uitstek geschikt is om integraal in te zetten. Dit betekent dat u met vele soorten uiteenlopende informatiebronnen een interface kunt realiseren. Het FMIS speelt dan een centrale rol in de uitwisseling van de informatie. Dit kunnen interfaces zijn met beschikbare softwaresystemen, maar bijvoorbeeld ook met hardwaresystemen.

Het integrale FMIS wordt aan de ene kant verrijkt met informatie vanuit deze nieuwe bronnen. Aan de andere kant kan het er ook voor zorgen dat informatie gedeeld wordt met andere systemen. Juist door het facilitaire systeem te verbinden met innovatieve informatiebronnen, beschikt u over nieuwe inzichten. Dit stelt u in staat om andere conclusies te trekken, beter onderbouwde besluiten te nemen en uw werkwijze aan te passen. Zo kunt u facilitaire activiteiten beter, efficiënter en goedkoper uitvoeren, met een hogere klanttevredenheid tot gevolg. En daar ligt de kracht van Smart Facility Management.

Hoe maakt u een FMIS Smart?

Met behulp van Smart Facility Management koppelt u nieuwe technologische software en hardware zoals bijvoorbeeld Internet of Things (IoT), Big Data en Virtual Reality, met uw FMIS. Eigenlijk voegt u een extra paar ogen en oren toe, waardoor u meer informatie over de interne klant en de werkomgeving krijgt.

Om toe te werken naar een Smart FMIS is het belangrijk om eerst uw visie ten aanzien van de facilitaire afdeling duidelijk te formuleren. Dan bepaalt u welk procesonderdeel van het facilitaire systeem u slimmer, efficiënter of effectiever wilt maken. Vervolgens inventariseert u welke beschikbare systemen er binnen uw organisatie zijn, maar onderzoekt u ook toepassingen die u mogelijk nog niet in huis heeft.

Na het formuleren van uw visie en de inventarisatie van systemen, is het tijd om de functionele beschrijving te maken. Dit is een belangrijk onderdeel in het optimalisatietraject en het helpt u duidelijk te maken waar het voordeel zit voor uw afdeling of de interne klant.

Stel, u wilt dat uw klanten makkelijker een gereserveerde ruimte kunnen vinden met behulp van kleurige ruimteschermen. Een omschrijving als : “Het verbinden van het FMIS aan het ruimtescherm”, is dan een beknopte beschrijving van wat u wilt. Maar het zegt nog niets over hóe u het wilt. Moet alle informatie over de reservering op het ruimtescherm geprojecteerd worden of slechts een gedeelte? Welke informatie moet er in het FMIS beschikbaar zijn om de reservering te maken? Kan een ruimte ook ter plaatse worden gereserveerd en worden no-shows automatisch in het FMIS verwerkt? Een functionele beschrijving geeft antwoord op deze vragen, waardoor het effect van een interface duidelijk is en het helpt u het FMIS nog slimmer in te zetten.

FMIS
08-02-2018 16:02

Bekijk alle artikelen in dit dossier

relevante artikelen

Tijd besparen? Automatiseer inkopen met een standaard OCI-koppeling!

Vergt het aanmaken van bestellingen de nodige tijd? Als je gebruik maakt van de module Voorraadbeheer en Inkoop en vaak bestellingen doet bij dezelfde aanbieder(s), is er een handige oplossing voorhanden. Met de standaard OCI-koppeling worden inkopen geautomatiseerd, waardoor veel tijd wordt ...

In control met FMIS

Een Facilitair Management Informatie Systeem is veel meer dan alleen maar een registratie-applicatie. Het is een tool wat de professional van belangrijke informatie voorziet die gericht is op de professionalisering van de organisatie. Iedere organisatie wil overzicht en inzicht in haar ...