Kompas voor de facilitaire regieorganisatie

Kompas voor de facilitaire regieorganisatie

Door: Jordy J.

De regieorganisatie is niet meer weg te denken uit het facilitaire werkveld. Veel organisaties passen dit organisatiemodel in meer of mindere mate al toe, terwijl anderen zich mogelijk oriënteren op introductie van regievoeren en uitbesteden.

De vraag is meestal niet óf er een vorm van regieorganisatie wordt ingezet, maar hoe. Binnen een regieorganisatie staat de organisatie tussen vraag (demand) en aanbod (supply) centraal. FM organiseert, beheert en evalueert. U wilt uw klant naar verwachting helpen door integraal aanbieden van diensten. Want zo voegt u waarde toe aan de core business, en daar gaat het om.

Vooruitgang
Ontwikkelingen in de maatschappij vormen een voorbeeld voor veranderingen binnen organisaties. Mensen streven naar vooruitgang, op persoonlijk vlak en natuurlijk ook zakelijk. Invoeren van een regieorganisatie past binnen het streven naar vooruitgang. Maar waarom anders doen als het goed gaat?
▪ Kosten besparen
▪ Verbeteren van processen
▪ Verhogen serviceniveau
▪ Slimmer omgaan met middelen
▪ Verwachtingen van medewerkers

Typering regieorganisaties
We zien de transformatie naar een regieorganisatie in vele branches, bij zowel overheidsinstanties, zakelijke dienstverlening, de zorgsector en onderwijsinstellingen. De mate waarin organisaties werken volgens een regiemodel en dienstenverlening uitbesteden varieert.
1. Publiek Private Samenwerking of DB(F)MO constructie
2. (deels) Uitbestede diensten op basis van prestatiecontracten
3. Deels uitbestede diensten op basis van traditionele contracten
4. Uitvoering dienstverlening in eigen beheer. 


Introduceren van regievoering vergt een investering in tijd en geld. Het rendeert op termijn door verlaging van overheadkosten en schaalvoordeel. Juist daarom sluit een regieorganisatie prima aan als u te maken heeft met krimpende budgetten. Een regieorganisatie heeft een duidelijke doelstelling; waarde toevoegen aan het primaire proces van de organisatie. U leest over de meerwaarde van een regieorganisatie voor verschillende partijen: 

▪ De klant/consument
▪ Uitvoerders
▪ De facilitaire organisatie/ Servicedesk
▪ Het bedrijf


Veel organisaties zijn al - bewust of onbewust - onderweg naar regievoeren. Zoals in ieder complex project kennen we verschillende valkuilen. Om grip te houden op uw regieorganisatie, leest u in de whitepaper (vermeld in de wie is wie) vijf speerpunten die u helpen met succesvol regievoeren.


Meer informatie
DOSSIER