Steeds meer interesse in cobots

Steeds meer interesse in cobots

Door: Redactie Facilitair Journaal

29 procent van de bedrijven in de industrie maakt gebruik van een industriële of servicerobot, zo blijkt uit onderzoek van het CBS. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat in de bedrijfstakken waarin robots het meest worden ingezet, de ingebruikname vaak geen invloed had op het aantal banen. Echter, robots hadden bij een kwart van de industriële bedrijven die robotica gebruikten, wel degelijk gevolgen voor het aantal banen.  

Toch heeft 95 procent van beslissers in de industrie interesse in ‘collaboratieve robots’ oftewel ‘cobots’, blijkt uit onderzoek van reichelt elektronik. Cobots zijn robots die samenwerken met mensen en ze zijn, in tegenstelling tot robots, gericht op ondersteuning van menselijke werkzaamheden. Door de introductie van cobots kunnen juist nieuwe banen worden gecreëerd. De meerderheid van de Nederlandse bedrijven (52,5 procent) maakt nog geen gebruik van robots. Redenen die hiervoor worden gegeven, zijn met name de te hoge aanschafkosten (46 procent), mogelijke incompatibiliteit met bestaande systemen (33 procent) en gebrek aan interne kennis en kunde (32 procent). Van de ondervraagden geeft echter meer dan de helft (55 procent) aan in de komende twaalf maanden voornemens te zijn nieuwe robots aan te schaffen of bestaande roboticaoplossingen uit te breiden. Van de ondervraagden die geïnteresseerd zijn in cobots, is ongeveer de helft (47 procent) van plan om in de komende twaalf maanden al cobots binnen het bedrijf te introduceren, waardoor nieuwe banen gecreëerd worden. De cobots kunnen impact hebben in verschillende industrieën en de manier waarop gewerkt wordt, omdat de mensen dan samen met de robot werken in plaats van dat de medewerker zelf al het werk doet.


Meer informatie