Contact

Over ons

Wie brengt het Kenniscentrum voor facilitair management en gebouwbeheer tot leven?

De initiatiefnemers behoren tot de organisatie van de vakbeurs Facilitair, de uitgever van het weekblad/Facilitair journaal Facilitair & Gebouwbeheer en de stichting Dag van de werkplek. Een groep van ruim 10 personen, die bij elkaar een ervaring hebben van meer dan 3 eeuwen! Voldoende om te weten waar de professionals over zouden moeten vertellen. Ongeveer 20 jaar geleden namen de eerste onder hen het initiatief tot het organiseren van de vakbeurs Facilitair.

Wat is de missie van het Kenniscentrum voor facilitair management en gebouwbeheer?

Onze missie is om van het kenniscentrum het middelpunt van de kennisoverdracht op deze vakgebieden in het Nederlandse taalgebied te maken. Alle geregistreerde en lezende professionals moeten er terecht kunnen om er de benodigde kennis op te halen voor hun dagelijkse werkzaamheden. Terwijl de aanbieders van kennis er te allen tijde hun kunde moeten kunnen delen, zodat de behoefte om kennis te delen optimaal ingevuld kan worden. Verder wil het kenniscentrum voor het facilitair management en gebouwbeheer het inzicht in en de betrokkenheid bij deze vakgebieden vergroten.

Wie zijn de bezoekers van het Kenniscentrum voor facilitair management en gebouwbeheer?

De geregistreerde bezoekers van het kenniscentrum zijn de professionals op deze vakgebieden, die in de afgelopen jaren de jaarlijkse vakbeurs bezochten, deelnamen aan de kennisdagen, het Facilitair journaal lazen of anderszins bij ons bekend waren als professioneel werkende op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer.

Wie zijn de kennisdelers van het Kenniscentrum voor facilitair management en gebouwbeheer?

De kennisdelers van het kenniscentrum zijn professionals op deze gebieden, die om uiteenlopende redenen hun kennis met andere professionals willen delen. Dat kunnen toeleveranciers of adviseurs zijn, facilitair werkenden of wetenschappers, ervaringsdeskundigen of onderzoekers, dan wel studenten of docenten. Kortom, de kennisdelers van het Kenniscentrum zijn professionals op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer die bereid zijn om hun kennis te delen.

Hoe komen kennisbijdragen op het Kenniscentrum voor facilitair management en gebouwbeheer?

Een kennisdeler biedt, nadat hij/zij geregistreerd is bij het centrum, zijn kennis aan voor het Kenniscentrum, via een speciale toegang. Daarbij maken zij zelf onderscheid voor welk dossier en onder welke trefwoorden zij hun kennis aanbieden. Een commissie beoordeelt vervolgens hun kennisbijdrage op inhoudelijkheid. Zijn leden verrichten geen redactiewerkzaamheden, zijn onafhankelijk en beoordelen enkel of een bijdrage wel of niet aan de uitgangspunten van het Kenniscentrum voor facilitair management en gebouwbeheer voldoet.

Wat zijn kennisbijdragen voor het Kenniscentrum voor facilitair management en gebouwbeheer?

Kennisbijdragen op het Kenniscentrum voor facilitair management en gebouwbeheer zijn bijdragen op basis van theoretische en praktische scholing, onderzoekservaringen en 'trial and error' vanuit een organisatorische, strategische praktische dan wel persoonlijke behoefte van individuele werknemers, zoals de facilitair manager, coördinator of (facilitair) medewerker.

Kennisbijdragen hebben betrekking op besturings- en werkprocessen, methodieken, trends en ontwikkelingen, visies, kerngetallen, kostenbeheersing, leiderschap, wet- en regelgeving dan wel vallen onder één van de dossiers gekoppeld aan een of meerdere trefwoorden van het Kenniscentrum voor facilitair management en gebouwbeheer.

Voorlopig(e) doel(en)

Tot aan de zomer van 2017 willen de initiatiefnemers van het Kenniscentrum voor facilitair management en gebouwbeheer zoveel mogelijk bruikbare kennisbijdragen gaan aanbieden. In de loop van deze periode zal parallel daaraan stapsgewijs geprobeerd worden om alle dossiers van voldoende bijdragen te voorzien. Zodra deze doelstellingen zijn gerealiseerd, zal begonnen worden aan een inhoudelijke screening van overlap van kennisbijdragen, werkgroepen gevormd worden van gespecialiseerde kennisdelers en in overleg met de kennisdelers gekeken worden hoe het Kenniscentrum voor facilitair management nog beter aan zijn missie kan voldoen.

contact

Tel.: +31 (0)40 - 208 60 00
E-mail: info@centrumfacilitair.nl