Social mediaContact gegevens

-


Adres gegevens

-

Joost Ploos van Amstel

Directeur
Facilicom Energiemanagement

Ervaringen

Directeur
Facilicom Energiemanagement
jan 1997 - heden


Opleidingen

-


Nevenfuncties

-


Specialisaties

Organisaties helpen tijdig en kostenneutraal te voldoen aan wettelijke verplichtingen op energiegebied.

Veel organisaties weten niet welke wettelijke verplichtingen gelden voor hun organisatie. Joost helpt organisaties bij het inzichtelijk maken waar zij aan moeten voldoen en vertaalt dat naar concrete actieplannen die passen bij de organisatie. Meestal kunnen organisaties kostenneutraal voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. In 2030 moeten alle organisaties 49% minder CO2 uitstoten en in 2023 moeten alle kantoren beschikken over minimaal het energielabel C. Nu al moeten alle organisaties voor locaties die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas per jaar gebruiken alle erkende maatregelen implementeren. Joost laat zien dat organisaties kostenneutraal kunnen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. Joost adviseert veel organisaties zoals een landelijk opererende bank, verzekeringsmaatschappij, maar ook gemeenten, scholen, zorginstellingen en retailers.
Publicaties

-

Notice: Undefined variable: tag_id in /home/users/A006193/centrumfacilitair.nl/www.centrumfacilitair.nl/footer_home.php on line 73