Social mediaContact gegevens

info@lescrauwaet.com
035-887 26 83
www.lescrauwaet.com


Adres gegevens

Graaf Florislaan
1217 KM
HILVERSUM
Nederland

Raymond Lescrauwaet

Eigenaar
Lescrauwaet (LLE)

Ervaringen

Eigenaar
LLE BV (e.g. Lescrauwaet Environment & Health, De Woonbioloog, De Werkbioloog en De Nationale Binnenmilieudagen)
mrt 1992 - heden


Opleidingen

-


Nevenfuncties

-


Specialisaties

-


Publicaties

Elektromagnetische velden als duurzame waterleidingreiniger maar ook als risicofactor in het binnenmilieu?

In de 90er jaren werd mijn interesse gewekt door de mogelijke negatieve bijwerkingen van elektromagnetische velden (EMV) in onze leefomgeving. Als voormalig elektrotechnicus, ruim 25 jaar opgegroeid pal onder een hoogspanningsmast in een industriële omgeving, doordrenkt met EMV, is dat achteraf gezien misschien ook niet zo vreemd. De prettige kennismaking in 2005 met em. prof. dr. ir. Michiel Haas, voormalig hoogleraar TU Delft en directeur van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) monde al snel uit in een nog steeds voortdurende boeiende samenwerking. Het door hem geschreven boek “Elektrostress & Gezondheid” was destijds voor mij een eyeopener van waaruit mijn zoektocht naar meer praktisch bewijs een forse impuls kreeg. Sinds 2008 voerde ik in de Benelux als meettechnicus / adviseur binnenmilieu voor licht, lucht, straling en akoestiek al indicatieve metingen uit in woningen en gebouwen met opvolging door vakspecialisten uit onze organisatie. Helaas waren deze activiteiten voor meer dan 80% reactief daar er al gezondheidsklachten speelden in woon- en werkomgevingen met een mogelijke relatie tot het binnenmilieu. Ook beoordeelde ik al voorlopige en definitieve ontwerpen van (ver)bouwplannen toen de waterwetenschapper ir. Cees Kamp mij eind 2012 adviseerde om eens te gaan praten met het Zwitserse bedrijf Planet Horizons Technologies SA, gevestigd op het universiteitsterrein van Sierre. Dit bedrijf zou de European clean technology award 2009 hebben gewonnen met een op EMV gebaseerde techniek die de waterstructuur zou kunnen verbeteren zonder enige thermische opwarming en het ook wetenschappelijk hebben aangetoond met publicaties in o.a. Elsevier Sience. Vanzelfsprekend was ik direct zeer geïnteresseerd daar de huidige EMV blootstellingsnormen deels gebaseerd zijn op de aanname dat menselijk weefsel door EMV slechts aangetast zou kunnen worden na thermische opwarming. Wij bestaan namelijk voor een aanzienlijk deel uit water en mineralen, vooral bepaalde hersendelen dichtbij waar wij onze mobiele telefoon soms langdurig tegen het hoofd houden. Ook de genoemde positieve gevolgen van waterstructuurverbetering in waterleidingen zoals verwijdering van biologische aanwas en ontkalking zonder enige chemie en bijwerkingen spraken mij erg aan. Dit naast de voor mij opvallende toepassing in grootschalige tuinbouw met een aangetoonde verbeterde groei van gewassen in meerdere continenten. EMV als basis voor groeiverbetering van “levende” planten? Wederom een nieuwe impuls voor mijn zoektocht naar praktisch bewijs welke door een 2 jarige participatie als externe EMV deskundige aan een wateronderzoeksteam van de KU Leuven inhoudelijk werd versterkt. Hier werden 8 verschillende waterbehandelingstechnologieën onderzocht, waaronder de genoemde EMV technologie, op meetbare effecten in o.a. aanhechting van kalk en verandering van mineraalstructuren. Ook hier werd aangetoond dat thermische opwarming niet noodzakelijk is voor het laten veranderen van mineraalstructuren in water zoals reeds in meerdere wetenschappelijke onderzoeken zichtbaar was. Mijn grootse drijfveer is echter om door een integrale kijk op zaken zoveel mogelijk “gezonde” woon- en werkomgevingen te helpen realiseren welke in hoge mate bijdragen aan vitaliteit, prestatie en preventie. De combinatie van de leefstijl, slaapkamer en werkplek staat daarbij centraal. Denk dan wat betreft het binnenmilieu vooral aan de aspecten licht, lucht, straling en akoestiek, integraal toegespitst op de functie van de betreffende ruimte. Neem daarin ook mee dat soms een paar procent productieverbetering veel meer euro’s “oplevert” dan dat de huur van het betreffende gebouw “kost”, een enorme en vaak vergeten businesscase. Steeds meer raak ik er van overtuigd dat ook elektromagnetische velden (EMV) zowel positieve als negatieve effecten kunnen veroorzaken. Het hanteren van het internationale voorzorgsbeginsel lijkt dan ook zeker op zijn plaats. Door het zoveel mogelijk toepassen van strenge bouw-biologische richtwaarden als aanvulling op de geldende overheidsnormen kunnen wij dit relatief eenvoudig in de praktijk brengen met verassende resultaten tot gevolg. Als docent voor de cursus vastgoedmanagement op de Haagse Hoge School en de cursus vastgoedbeheer bij Vastgoed Business School Eindhoven probeer ik de cursisten daarom zoveel mogelijk integraal naar huisvestingskwaliteit te laten kijken en daarbij ook de eventuele langere termijn effecten mee te nemen. Om dit vanuit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kracht bij te zetten organiseert mijn bedrijf sinds 2008 De Nationale Binnenmilieudagen, waaronder jaarlijks De Nationale Stralingsdag met de nieuwste inzichten op dat moment. Inmiddels zijn meerdere richtinggevende bedrijven en organisaties in bouwsector gelukkig overtuigd geraakt van de noodzaak voor een “duurzaam gezonde” manier van ontwikkelen, bouwen en inrichten. Dus niet meer alleen energiezuinig c.q. duurzaam maar ook gezond voor de bewoners c.q. gebouwgebruikers zelf. Nu weer even wachten totdat EMV daarin ook serieus wordt meegenomen. Dit is trouwens voor de bouw-biologische bedrijfstak in de Duitstalige landen al tientallen jaren de gewoonste zaak van de wereld. Wie weet dat onze overheid en de verzekeringsmaatschappijen ook nog iets voor ons kunnen doen om het proces te versnellen? Voor meer informatie: www.elektrostress-gezondheid.nl www.nibe.org https://www.eurostars-eureka.eu/content/planet-horizons-technologies-sa www.aqua4d.com www.kuleuven.be www.maes.de www.dewerkbioloog.nl http://linkedin.com/in/RaymondLescrauwaetNotice: Undefined variable: tag_id in /home/users/A006193/centrumfacilitair.nl/www.centrumfacilitair.nl/footer_home.php on line 73