Contact
Iwan van Oijen

Iwan van Oijen

Brafon

Ervaring(en)

Account Manager

Brafon Brandveiligheidsmanagement

0000 – heden

Brafon Brandveiligheidsmanagement is een onafhankelijke ondernemende organisatie die zich volledig heeft gespecialiseerd in het managen van brandveiligheid. Het doel van Brafon is om, met een zo hoog mogelijke kosteneffectiviteit, de brandveiligheid te borgen bij u. Dit doet Brafon door het aanbieden van verschillende managementdiensten, door het beschikbaar stellen van een brandveiligheidsmanger tot en met het volledig faciliteren van uw brandveiligheid. Hierin staat kwaliteit centraal en niet de kwantiteit. (Brand)veiligheid heeft altijd de prioriteit boven commerciële belangen. Daarbij zijn wij ons in alles bewust dat wij een grote maatschappelijke verantwoording dragen, onze klanten moeten op onze kennis en advisering kunnen vertrouwen. Het streven van Brafon is om voor iedere gebouweigenaar in Nederland het beste brandveiligheidsmanagementbureau in brandveiligheid te zijn. Omdat ieder gebouw uniek is in gebruik, organisatie, risico en indeling zijn standaardregels niet altijd leidend in de aanpak van Brafon. Ieder gebouw vraagt om maatwerk, waarbij een hoge kosteneffectiviteit wordt nagestreefd. Daarbij is Brafon voor zowel klanten als werknemers een prettig mensgericht bedrijf. Het is leuk om bij én met Brafon te werken. Brafon wil haar doelstellingen realiseren op een financieel dusdanige gezonde basis dat de continuïteit van het bedrijf nimmer in gevaar komt.

Specialisatie(s)

Brandveiligheid