Social media



Contact gegevens

bv@jacques-reijniers.com
0653335652


Adres gegevens

-

Jacques Reijniers

Adviseur
Apollo Consultancy

Ervaringen

directeur/adviseur
Apollo Consultancy BV



Opleidingen





Nevenfuncties

-


Specialisaties

Inkoop/logistiek, (duurzaam) inkoop organiseren, projectmanagement en interim management. Rode draad door activiteiten: daadwerkelijk (helpen) realiseren van strategische vernieuwingen/veranderingen op genoemde gebieden. Private en publieke sector.




Publicaties

Verschillende op gebied van inkopen, duurzaam inkopen, productie logistiek, projectmanagement en interim management



Notice: Undefined variable: tag_id in /home/users/A006193/centrumfacilitair.nl/www.centrumfacilitair.nl/footer_home.php on line 73