Contact
Erik Steegman

Erik Steegman

Daken Expert bij Dakbehoud Nederland

Ervaring

Directeur

Nederlandse Dakdekkers Associatie

apr 2017 – heden

Directeur

Leven op Daken

jun 2011 – jul 2017

Nevenfunctie

Initiator van de Green Deal Groene Daken

De Green Deal Groene Daken stimuleert het toepassen van Groene Daken. De GDGD bestaat uit deelnemers zoals gemeenten, provincie, waterschappen, verzekeraars, banken, bedrijfsleven en overkoepelende organisaties die praten over stimulerende maatregelen om meer begroeide daken te kunnen toepassen op platte of licht hellende daken. Het verdienmodel is inmiddels verder uitgewerkt en samen met de stakeholders worden de belemmeringen omgezet naar stimulerende maatregelen. De Green Deal Groene Daken is door de partners, samen met het ministerie EZ ondertekend en loopt nog door tot en met 2018. De werkzaamheden voor het versnelt vergroenen van de stedelijke omgeving binnen de Green Deal middels platte of licht hellende daken levert voor mij persoonlijk uiteindelijk de 1ste prijs op met de titel "Dakenman van het jaar 2016", afgelopen 24 maart 2017 jl. in Egmond aan Zee, door het vakblad Roofs, uitgereikt.