Contact
Hans Bloemen

Hans Bloemen

Managing Partner Ucility bij Ucility

Ervaring

Managing Partner

Ucility

mei 2011 – heden

Director sales

Office depot

jan 2009 – heden

Directeur Nederland

Gispen International

jan 2006 – dec 2008

Directeur management en advies

FMH

jan 2004 – dec 2004

Director facility management

Ahold

jan 1998 – dec 2003

Hoofd facility management

Politie Utrecht

0000 – heden

Managing Partner

0000 – heden

Als Managing Partner verbonden aan Ucility. Heeft ruime ervaring opgedaan binnen het facilitaire werkveld, zowel als opdrachtgever op senior management niveau en als leverancier vanuit service providers en producenten. Zijn visie op facility management is dat het een integraal kennis domein is, waarin bedrijfskunde; human resource management; marketing en informatiemanagement bij elkaar komen. Hans is succesvol verantwoordelijk geweest bij (complexe) veranderingen waarbij de focus zowel lag op de organisatorische kant alsook op de “mens” in de verandering. Hans toekomst visie op FM: “Toegevoegde waarde voor FM zit met name in kanaliseren en omzetten (big)data tot informatie; vertalen naar concepten en aansluitend implementatie processen gericht op optimalisatie van de organisatie; sturing geven aan veranderproces waarbij de menselijke maat, organisatiecontinuïteit en organisatieveiligheid centraal staan. Hierbij zal FM de verbindingsrol spelen tussen partijen: gebruikers, management en interne betrokken leveranciers (ICT/ HR/ communicatie etc…)”. Hans is als een van de Founding Father betrokken geweest bij de oprichting van NFC-index en CREME (corporate real estate management executive) platform. Tevens participeert hij binnen de sectoren onderwijs en zorg in diverse adviserende platformen. Je kunt hem volgen bij twitter @BloemenHans en op linkedin of via de site van Ucility.

Opleiding

Master of Facility Management en vastgoed

0000 – heden

Bedrijfskunde

0000 – heden

Nevenfunctie

Mede oprichter NFC Index

CREME

Corporate real estate management executives

Specialisatie

Business Development

Verandermanagement

Algemeen management